Niet iedere snotneus is griep

kinkhoestHalf februari is er nog steeds geen griepepidemie, zo blijkt uit de meldingen van de peilstations van de NIVEL Zorgregistraties. In de neus- en keelmonsters van mensen met plotselinge koorts en hoesten, een snotneus, keelpijn, hoofdpijn, pijn op de borst of spierpijn, vindt het RIVM-laboratorium in de eerste maand van dit jaar twee keer zoveel respiratoir syncytieel virus (rsv) als griepvirus. Daarnaast blijken veel van de mensen met deze griepachtige klachten besmet met rhinovirus: verkoudheidsvirus.

Het NIVEL spreekt van een griepepidemie wanneer de huisartsen van de peilstations twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het griepvirus aantoont in de neus- en keelmonsters die de huisartsen opsturen naar het laboratorium van het RIVM. In januari schommelen de griepcijfers net onder de epidemische grens, maar in de laboratoriumuitslagen wordt twee keer zoveel rsv en rhinovirus aangetoond als griepvirus. De laatste week lijkt griep in de lift te zitten: het lab vindt evenveel griepvirus als rhinovirus en rsv samen.

Evenbeeld
Een infectie met respiratoir syncytieel virus lijkt op griep en wordt daar vaak mee verward. De ziekte piekt meestal rond de Kerstdagen. Doordat rsv-infecties zo sterk lijken op griep en in hetzelfde jaargetijde voorkomen, vertroebelen ze gemakkelijk de griepcijfers in de winter. Zonder virologisch onderzoek is moeilijk te bepalen hoeveel mensen werkelijk griep hebben en hoeveel een rsv-infectie.

Verder wordt de afgelopen weken in het laboratorium ook veel verkoudheidsvirus gevonden bij mensen met griepachtige klachten. Niet elk griepgeval blijkt ook werkelijk griep te zijn.

Zie ook
Wekelijkse griepcijfers

Bron: NIVEL