Eén ziekenhuis, één stafbestuur

Array

bestuurDe integratie van de ziekenhuislocaties van Zorggroep Leveste Middenveld krijgt steeds meer vorm. Onlangs fuseerden de drie medische staven van Scheper, Bethesda en Refaja. Zij hebben nu één stafbestuur. Dat betekent dat de 250 medisch specialisten worden vertegenwoordigd door het stafbestuur van ZLM.

Het stafbestuur bestaat uit zes leden, voornamelijk afkomstig uit de vorige drie stafbesturen. Het stafbestuur vertegenwoordigt zo’n 250 medisch specialisten. Chirurg Marco Dam is voorzitter van het stafbestuur. Hij ziet het komende jaar met veel vertrouwen tegemoet. “We hebben ons doel gehaald. Afgelopen voorjaar besloten we op 1 januari 2014 te willen fuseren. En dat is gelukt! Op alle drie de locaties was de overgrote meerderheid van de medische staven vóór een fusie van de stafbesturen. Kortom, er is een breed draagvlak voor ons stafbestuur.”

Inmiddels zijn alle formaliteiten rond en is het stafbestuur met terugwerkende kracht gefuseerd per 1 januari 2014. De portefeuilles zijn locatieoverstijgend verdeeld. Dat betekent dat de medisch specialisten hun taken uniform en over drie ziekenhuislocaties zullen oppakken. Het stafbestuur en de raad van bestuur streven gezamenlijk naar goede, veilige, betaalbare en toegankelijke ziekenhuiszorg voor de inwoners van de regio, dicht bij huis.

De medische staf (de medisch specialisten) van een ziekenhuis kent een eigen bestuur, bestaande uit een aantal leden van de medische staf. Het stafbestuur is het vertegenwoordigende orgaan, zowel intern als extern, van alle specialismen, vakgroepen en maatschappen.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen