Inzet Vrijwilligers Ouderenzorg in Bronovo blijkt een succes!

ouderenzorg vrijwilligers-1Bronovo breidt inzet uit naar andere verpleegafdelingen
Bronovo startte op 1 oktober 2013 als eerste ziekenhuis in de regio Zuid-Holland met de inzet van getrainde vrijwilligers op één verpleegafdeling. De zogenaamde Vrijwilligers Ouderenzorg ondersteunen en geven extra aandacht aan de meest kwetsbare oudere patiënten in het ziekenhuis. De ervaringen van alle betrokkenen waren positief en uitbreiding van de inzet van vrijwilligers naar de andere verpleegafdelingen is gestart.

Uit landelijke cijfers blijkt dat bij veel kwetsbare ouderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen onherstelbaar functieverlies ontstaat; zij raken verward en gaan fysiek achteruit. Om deze complicaties te voorkomen heeft  Bronovo afgelopen zes maanden als proef op één verpleegafdeling vrijwilligers ingezet. Vrijwilligers kregen vooraf een tweedaagse training. Op de verpleegafdeling hielpen ze kwetsbare ouderen met oriëntatie, mobiliseren, eten, drinken en activiteiten. De proefperiode van een half jaar is afgerond met een evaluatierapport, waaruit blijkt dat alle betrokkenen het project als (zeer) positief hebben ervaren. De Raad van Bestuur heeft dan ook haar toestemming gegeven om nog twee groepen te starten op de andere klinische afdelingen.

Gemotiveerde Vrijwilligers
Marleen Hartevelt, projectleider: “We hebben veel geleerd van deze proefperiode. Het was voor iedereen nieuw en een bijzondere leerzame ervaring. Dankzij de enthousiaste en hartverwarmende inzet van zeer gemotiveerde vrijwilligers is dit een succes geworden. We gaan dan ook vol vertrouwen van start op de andere afdelingen.” Interesse voor het vrijwilligerswerk is er genoeg. “Al twintig mensen hebben in de afgelopen periode interesse getoond. Die hebben we uitgenodigd voor een gesprek.” Bronovo heeft in totaal 40 mensen nodig. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met: Marleen Hartevelt, 070 – 310 20 19, of via mail: [email protected]

Eén dagdeel per week
Vrijwilligers Ouderenzorg zijn zeven dagen per week actief in verschillende diensten: van 11.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. In de weekenden tussen 12.00- 15.00 uur Een medische achtergrond is niet nodig, affiniteit hebben met ouderen is essentieel. “We verwachten van de vrijwilligers dat zij zich minimaal één dagdeel (dienst) per week zullen inzetten. Natuurlijk bieden we al deze vrijwilligers een tweedaagse training en intensieve begeleiding”, aldus Hartevelt.