TweeSteden introduceert patiëntveiligheidskaart voor kwetsbare ouderen

De afgelopen jaren is door ons het TweeSteden ziekenhuis hard gewerkt om de patiëntveiligheid te verhogen. Eén van de 10 thema’s van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma is gericht op het VMS thema kwetsbare ouderen. Patiënten van 70 jaar of ouder lopen tijdens de ziekenhuisopname risico op één of meer geriatrische problemen zoals vallen, ondervoeding, delier of fysieke beperkingen.

Hiervoor schreven we protocollen, ontwikkelden we scholingen en trainden onze professionals om deze risico’s te signaleren en te voorkomen. Dit alles met het doel om onnodige achteruitgang bij kwetsbare ouderen te voorkomen.

zorg-voor-ouderenInhoudelijk deskundigen binnen de V&VN Geriatrie Verpleegkunde constateerden dat een belangrijke doelgroep echter over het hoofd werd gezien bij alle verbetermaatregelen. Namelijk de patiënten en hun familie zelf. Bij veel maatregelen is de medewerking van de patiënt noodzakelijk om vermijdbaar functieverlies te voorkomen. Daarnaast is bekend dat patiënten zich vaak niet bewust zijn dat ze te weinig bewegen of niet weten wat slecht eten doet met hun gezondheid.

Betrek patiënt bij zijn of haar veiligheid
Daarom is door de V&VN Geriatrie Verpleegkunde in samenwerking met Patiëntenfederatie NPCF en het Diakonessenhuis in Utrecht een communicatiemiddel ontwikkeld om de kwetsbare oudere patiënt meer te betrekken bij zijn of haar veiligheid; de patiëntveiligheidskaart ‘voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis’.

Deze kaart informeert de patiënt (en zijn/haar familie) over activiteiten die hij/zij kan doen om tijdens de ziekenhuisopname valpartijen, ondervoeding, delier of fysieke beperkingen te voorkomen. De patiëntveiligheidskaart bevat zes cartoons en tips voor patiënten.

Persoonlijk geïnformeerd
Bent u 70 jaar of ouder en wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Laat u dan informeren over deze patiëntveiligheidskaart. De verpleegkundige geeft u – aan de hand van deze kaart – ‘op maat’ uitleg over onnodige achteruitgang in het ziekenhuis. Tevens zijn er op elke verpleegafdeling patiëntvoorlichtingsfolders beschikbaar die dit onderwerp beschrijven.

Recente artikelen