Lichaamsbeweging, gewicht en kanker: effecten en methodologie

gezondheidsbevorderingIn dit proefschrift wordt de relatie tussen fysieke activiteit, lichaamsgewicht en het risico op ziekte in de algemene populatie onderzocht. Ook worden enkele methodologische aspecten van onderzoek naar fysieke activiteit bij patiënten met kanker bestudeerd.

Het onderzoek laat een hoger risico op het Metabool Syndroom voor mannen met een hoog gehalte visceraal vet zien, en een hoger risico op darmkanker voor mensen met een hoog BMI (Deel I). In Deel II worden enkele methodologische aspecten van onderzoek naar fysieke activiteit bij patiënten met kanker onderzocht.

Geconcludeerd wordt verder dat in toekomstig onderzoek het belangrijk is om de interventie af te wegen tegen de gezondheidszorgkosten van patiënten met borstkanker. Verder is het van belang om rekening te houden met factoren die de aanwezigheid bij het trainingsprogramma in de sportgroep verhogen en factoren die de contaminatie en het voortijdig stoppen van de studie in de controlegroep verlagen.

Datum en tijd: 24/3/2014  14:30 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promovendus: Charlotte Steins Bisschop

Faculteit Geneeskunde

Proefschrift:Physical activity, body weight and cancer: Effects and methodology

Promotor 1: Prof. dr. Petra Peeters

Promotor 2: Prof. dr. Elsken van der Wall

Copromotor 1: Dr. Anne MayCopromotor 2:Miranda Velthuis

Bron: Universiteit Utreht

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen