Hogeschool Rotterdam brengt E-book ‘EHealt voor Zorgprocesinnovatie’ uit

EPD 3De zorgsector zal door de hervormingen in het zorgbeleid en eisen uit de markt gedwongen worden eHealth toepassingen in haar aanbod op te nemen. eHealth is het gebruik van ICT bij gezondheidsproducten, -diensten en –processen in combinatie met organisatorische veranderingen om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Maar deze transitie gaat verder dan alleen het moderniseren van de middelen. Het zorgproces zelf zal opnieuw vormgegeven moeten worden om beter te kunnen voldoen aan de cliëntenvraag. Het nieuwe E-book ‘eHealth voor Zorgprocesinnovatie’ van Ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, biedt handvatten om zorgprocessen doelmatig in te richten en eHealth hierin op te nemen.

‘eHealth voor Zorgprocesinnovatie’ geeft meer inzicht over de invoering en gebruik van eHealth aan iedereen die streeft naar een gezonde gezondheidszorg. Het boek brengt eHealth in verband met belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie om daarmee waarde te creëren en te kunnen anticiperen op toekomstige randvoorwaarden. Cordia beschrijft twee eHealth casussen in het E-book waarin beeldtechniek via internet een rol in het zorgproces speelt. In de casussen zijn door onderzoek de randvoorwaarden voor het gebruik van eHealth systemen vastgesteld, ontwikkeld, geïnstalleerd en in gebruik genomen. De casussen zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen studenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam, het bedrijfsleven, zorginstellingen en wooncorporaties. De ontwikkeling van de eHealth middelen is gestart vanuit het ontwerp van een doelmatig zorgproces. Deze innovatiemethodiek is door de positieve evaluatie van de casussen doeltreffend gebleken en wordt in de publicatie van een theoretisch kader voorzien.

Korrie Louwes, wethouder Hoger Onderwijs in Rotterdam is positief over het E-book: “Deze publicatie over eHealth laat zien waarin het onderzoek van hogescholen zo sterk is. Het boek is op de praktijk gericht en iedereen die het heeft over ingewikkeld bezuinigen in de gezondheidszorg zal met dit boek inzien dat het gaat om de juiste dingen goed doen. Door met je tijd mee te gaan en technologie te gebruiken gaan vanzelf de kosten omlaag. Dit komt beleidsmakers, de opgeleide professionals en cliënten ten goede!”

Toekomst van eHealth
Cordia heeft met haar boek een onderwerp met enorme groeipotentie te pakken; het gebruik van eHealth zal een steeds prominentere rol krijgen in de gezondheidszorg. eHealth geeft de mogelijkheid een continuüm van zorg te bieden vanuit het perspectief van de cliënt door discipline- en organisatie-overstijgende samenwerking. Het delen van digitale informatie met eHealth zal leiden tot snellere en betere beslissingen waardoor de effectiviteit van behandelingen toeneemt. Voorbeelden zijn het delen van behandelingsresultaten, een gebalanceerde medicatie of het multidisciplinair uitstippelen van zorgpaden. De Europese Commissie is dan ook zeer begaan met de kansen voor eHealth. Het Europees Parlement heeft het vernieuwde actieplan eHealth 2014-2020 goedgekeurd en wil toewerken naar een ‘volledig gebruik van digitale oplossingen in de gezondheidszorgsystemen van Europa’.

Het E-book ‘eHealth voor Zorgprocesinnovatie, volgens Design for Lean Six Sigma en ISO 9001 (NEN-EN 15224)’ is voor €9,99 te bestellen via de website van Hogeschool Rotterdam; hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/publicaties.