Maasstad Ziekenhuis ontvangt award voor elektronisch patiëntendossier

kwaliteitHet Maasstad Ziekenhuis heeft 2 april tijdens de World of Health IT Conference & Exhibition in Nice de zogenaamde EMR Adoption Model Stage 6 Award in ontvangst genomen. Het ziekenhuis heeft deze award gekregen omdat zijn elektronisch patiëntendossier ruim voldoet aan de hoge eisen die HIMSS Analytics Europe (HAE) stelt, waardoor het Maasstad Ziekenhuis een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorgverlening. Het Maasstad Ziekenhuis is het negende ziekenhuis in Nederland dat de award krijgt toegekend.

Volwassen ICT draagt bij aan patiëntveiligheid
“Volwassen ICT in de zorg is een van de randvoorwaarden om optimale zorg te kunnen verlenen. De investeringen die wij de afgelopen jaren in ons elektronisch patiëntendossier (EPD) hebben gedaan, werpen nu hun vruchten af”, stelt Simon Vermeer, ICT manager van het Maasstad Ziekenhuis. Het ziekenhuis werkt nauw samen met ChipSoft, leverancier van het ziekenhuisinformatiesysteem Ezis en Alphatron Medical, leverancier van het  beeldverwerkingssysteem JiveX. Alle partijen werken intensief samen zodat diagnostiek, onderzoeken, beeldmateriaal en verslaglegging optimaal digitaal worden verwerkt. Daardoor zijn de gegevens snel, volledig en geïntegreerd beschikbaar voor iedere betrokken zorgverlener wat een belangrijke bijdrage levert aan de patiëntveiligheid.

Bijzondere waardering
Tijdens de audit is vastgesteld dat vooral het gehele geautomatiseerde proces rond medicatie uitstekend is ingericht en dat ruim voldaan is aan eisen rond geautomatiseerde beslissingsondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn contrastnefropathie-orders, orders op basis van oncologische zorgpaden en het zorgpad palliatieve zorg.

In het rapport spreekt HAE bijzondere waardering uit over de uitstekende integratie van alle aanwezige beeldinformatie in het elektronisch patiëntendossier in het Maasstad Ziekenhuis. “Beelden en data zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; een goede en volledige integratie is een vereiste voor een volwassen EPD”, besluit Simon Vermeer.

Het Maasstad Ziekenhuis is met succes getoetst op basis van het EMRAM volwassenheidsmodel van HAE, waarbij de implementatie en het gebruik van elektronische patiëntendossiers aan de hand van acht stadia objectief wordt gewaardeerd. Op basis van dit model is het mogelijk om de mate waarin het EPD is ingevoerd en bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid binnen ziekenhuizen onderling te vergelijken.