Belangrijk nieuws van VWS voor de mondzorg

logo_vwsDit is een origineel bericht van Ned. Ver. van Mondhygienisten
Op zaterdag 5 april 2014 heeft het ministerie van VWS tijdens het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) bekend gemaakt dat het beroep mondhygiënist zal worden geregeld in art. 3 van de Wet BIG.

Op dit moment is het beroep mondhygiënist geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur ex. art. 34 wet BIG, wat betekent dat de mondhygiënist voor bepaalde handelingen, de zgn. voorbehouden handelingen, opdracht nodig heeft van de tandarts (geven van verdoving, boren en vullen van de eerst ontstane gaatjes en het maken van röntgenfoto’s).

Na de wetswijziging is voor het uitvoeren van deze voorbehouden handelingen geen opdracht meer vereist.

Deze wetswijziging wordt ingezet vanwege de wens vanuit de overheid de taakherschikking in de mondzorg een impuls te geven. Dit leidt ertoe dat de mondhygiënist volledig zelfstandig bevoegd wordt voor de preventieve mondzorg.

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is blij met deze ontwikkeling.

Bon: ANP Perssupport