Onderzoek koolhydraten veelbelovend voor gezonde voeding en BioBased Economy

0
313

Het Carbohydrate Competence Center (CCC) in Groningen heeft de afgelopen jaren zeer succesvolle nieuwe toepassingen ontwikkeld voor koolhydraten. Voorbeelden zijn nieuwe of verbeterde koolhydraatvezels voor kindervoeding, langzaam verteerbare koolhydraten voor gezondere voeding en polymeren uit biomassa bijvoorbeeld voor toekomstige plasticflessen. De resultaten van het onderzoek worden op vrijdag 11 april gepresenteerd tijdens de open dag van het CCC in Groningen. Commissaris van de Koning in Groningen Max van den Berg en SNN-directeur Eise van der Sluis nemen het eindrapport in ontvangst.

graan, gluten, coeliakie,Koolhydraten zijn onmisbare bestanddelen in voeding voor mens en dier en voor vele industriële toepassingen. In Noord-Nederland worden koolhydraten als aardappelzetmeel, bietsuiker en melksuiker op grote schaal geproduceerd in de akkerbouw en melkveehouderij. Koolhydraten worden behalve in voeding ook toegepast in de sectoren Chemie, Papier, Textiel, Farmacie, Geneeskunde, Cosmetica en Energie.

Kennis versterkt concurrentiepositie
Investeren in CCC-koolhydraatonderzoek via regionale, nationale- en Europese programma’s (SNN, Topsectoren, NWO, EU) biedt internationale kansen in maatschappelijk relevante sectoren zoals gezond ouder worden (Healthy Ageing) en efficiënt gebruik van groene grondstoffen (Biobased Economy). Toepassing van CCC-kennis versterkt de wereldwijd leidende concurrentiekracht van de Nederlandse Agri & Food sector in het algemeen en de aardappel-, suiker- en zuivelverwerkende industrie in Noord-Nederland in het bijzonder.

Sterke band met Noord-Nederland
Noord-Nederland is een logische en strategische vestigingsplaats voor het CCC. Dit agrarische gebied is als gevolg van haar suikerbieten, aardappelen, granen, maïs en zuivel de thuisbasis van koolhydraatgedreven en -gebaseerde industrie met onder meer Royal Cosun (Suikerunie), AVEBE, HZPC, Agrifirm, FrieslandCampina en Smurfit Kappa. Het CCC organiseert de samenwerking tussen industrie en kennisinstellingen in gezamenlijke onderzoeksprojecten over koolhydraten. De aangesloten bedrijven zijn actief in verschillende marktsegmenten. Dit maakt het mogelijk om gezamenlijk deel te nemen aan precompetitieve onderzoeksprojecten.

Belangrijke speler op de wereldmarkt
Nederland is – achter de Verenigde Staten – wereldwijd de tweede exporteur van Agri & Food-producten. De Agri & Food-sector verzorgt 48% van de Nederlandse export van goederen. Koolhydraten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn een hoofdbestanddeel van vele landbouw- en voedingsproducten. Het kenniscentrum Carbohydrate Competence Center (CCC) in Groningen is (inter)nationaal een belangrijke speler inzake kennis en innovatief onderzoek omtrent koolhydraten.

In het CCC-consortium werken de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research centre, samen met vier andere kennisinstellingen, negentien bedrijven en de overheid, aan excellent vraaggestuurd wetenschappelijk koolhydratenonderzoek. In het onderzoeksprogramma CCC1 (2009-eind 2013) is ruim € 17 miljoen geïnvesteerd. Dit heeft geleid tot toename van de Nederlandse concurrentiekracht door zeer succesvolle nieuwe toepassingen en hoogwaardige producten. Voorbeelden zijn nieuwe of verbeterde koolhydraatvezels (kindervoeding; inperking en beperking nadelen van antibioticumgebruik), langzaam verteerbare koolhydraten voor gezondere voeding (slow/low carbohydrates, tegengaan obesitas en ouderdomsdiabetes) en polymeren uit biomassa (nieuwe uitgangsstoffen uit bietenpulp, bijvoorbeeld voor toekomstige plasticflessen).

Resultaten
Het programma CCC1 heeft over de periode 2009-2013 inmiddels geresulteerd in 9 octrooien/octrooiaanvragen (waaronder beoogde aanvragen), en € 27,7 miljoen aan uitgelokte investeringen (multiplier met factor 1,6), waarvan € 10,3 miljoen door de deelnemende bedrijven (cash en ‘in kind’) in nieuwe CCC-onderzoeksprogramma’s. Het programma heeft verder geleid tot verdere verdieping en valorisatie van CCC1-kennis. De wetenschappelijke output van CCC1 omvat 91 wetenschappelijke publicaties en 17 promoties, verdeeld over de participerende kennisinstellingen.

Bron: RuG