Vorming partnerschap om ontwikkeling nieuwe generatie geneesmiddelen te stimuleren

samen bij elkaarDit is een origineel bericht van PR Newswire

— Publiek-privaat partnerschap voor platform voor aanloopsubsidies en stimulering van de groei van biotech-industrie in Miami
Miller School of Medicine van de universiteit van Miami gaat partnerschap aan met biotech-bedrijf Berg in Boston om ontwikkeling van nieuwe generatie geneesmiddelen te stimuleren.

De Leonard M. Miller School of Medicine van de universiteit van Miami en Berg, een in Boston gevestigd biofarmaceutisch bedrijf, hebben een overeenkomst afgesloten voor samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling op grond waarvan onderzoeksgegevens worden gedeeld en startkapitaal beschikbaar wordt gemaakt voor kritieke projecten op de gebieden van kanker, metabolische aandoeningen en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.

Berg, mede opgericht door Niven R. Narain, een oud-leerling van de Miller School of Medicine, heeft de afgelopen 10 jaar al meer dan $10 miljoen in onderzoekssubsidies beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal dit geformaliseerde partnerschap leiden tot een verdere toename van deze subsidies en helpen om de reputatie van Miami als een opkomend centrum voor biotechnologie te versterken.

Cruciaal voor de deal is dat de universiteit van Miami toegang krijgt tot het bekroonde Interrogative Biology(TM) ontdekkingsplatform van Berg, een platform dat eerder heeft geleid tot de productie van klinische en voor onderzoek bestemde nieuwe therapeutische middelen voor kanker en metabolische aandoeningen, alsmede diagnostische middelen en merkers voor prostaatkanker en hartverlamming. Daartegenover staat dat Berg toegang krijgt tot een pool van klinische onderzoekers en researchers die tot de wereldwijde topklasse behoort en tot klinisch geannoteerde weefselmonsters, naast bloedmonsters, urinemonsters en andere monsters van de Miller School of Medicine, die extra veelzijdig zijn vanwege de grote diversiteit van de bevolking van het zuiden van Florida.

“De toekomst van de gezondheidszorg zal gebaseerd zijn op een diepere interface en een dieper begrip van de manier waarop biologie en technologie samenwerken. Berg heeft een diepe pijplijn met doelen en ziektemerkers die klaar zijn voor validatie en klinische inzet,” aldus medeoprichter, President en Chief Technology Officer Niven R. Narain van Berg. “Samen met de toponderzoekers en de diverse weefselmonsters van de universiteit van Miami kunnen we helpen om ontdekkingen op het gebied van een aantal van de meest uitdagende en slopende aandoeningen te versnellen.”

Daarnaast zal Berg de gelegenheid hebben om startkapitaal beschikbaar te stellen voor projecten en kritieke ondersteuning te leveren bij onderzoek en ontwikkeling van de leidende geesten van de Miller School of Medicine op het gebied van fundamenteel wetenschappelijk, translationeel en klinisch onderzoek binnen het kader van een onbelemmerde en unieke relatie tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zal de School haar expertise en middelen beschikbaar stellen voor Berg en ook startkapitaal bijdragen aan projecten waarin technologieën van Berg worden gebruikt om de innovatie in het laboratorium te vertalen naar de praktijk.

“We leven in een tijd waarin het punt waar biologie en technologie samenkomen nieuwe inzichten onthult in de mechanismen van ziekten die eerder nooit voor mogelijk werden gehouden,” aldus Pascal J. Goldschmidt, M.D., Senior Vice President for Medical Affairs en decaan van de Miller School en CEO van UHealth. “Deze samenwerking geeft de universiteit van Miami en Berg een unieke positie in het streven naar de verbetering van de traditionele relatie tussen het bedrijfsleven en de academische wereld, waarbij alle belemmeringen worden geëlimineerd om resources vrij te maken op een manier die voordelig is voor beide partijen en die kan leiden tot betekenisvolle ontdekkingen en betere resultaten voor patiënten.”

De universiteit van Miami en Berg zullen, bijvoorbeeld, hun gecombineerde klinische expertise en onderzoekscapaciteit inzetten op kritische markten, zoals kanker, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Onder leiding van Goldschmidt, die algemeen wordt beschouwd als een van de meest gerenommeerde cardiologen ter wereld, zal Berg met de universiteit samenwerken aan een nieuwe merker voor hartverlamming. Tevens zal baanbrekend werk op het gebied van diabetes plaatsvinden om nieuwe modaliteiten voor het toedienen van geneesmiddelen voor diabetes te identificeren. Dit werk kan leiden tot het wegnemen van de insulineafhankelijkheid onder diabetische populaties.

“In samenwerking met onze ondernemingsfaculteit en onze partners in de Office of Research Administration richt het innovatieteam van de universiteit zich volledig op het tot stand brengen en ondersteunen van nieuwe partnerschappen die de ontwikkeling van veelbelovende ontdekkingen zullen versnellen. We zien uit naar de samenwerking met het team van Berg Pharma,” verklaarde Norma Kenyon, Ph.D., Chief Innovation Officer van de Miller School of Medicine en Vice Provost for Innovation van de universiteit van Miami.

“In biomedisch onderzoek is het van belang om ontdekkingen zo snel mogelijk vanuit het laboratorium naar de patiënt te brengen. Wanneer academische onderzoekers samenwerken met wetenschappers in het bedrijfsleven, zoals het geval zal zijn met Berg, gaat de overgang naar de markt veel sneller. Deze relatie helpt ons ook om onze studenten voor te bereiden op carrières in de onderzoekswereld,” aldus Sylvia Daunert, Ph.D., Pharm.D., M.S., Professor en Lucille P. Markey Chair van de afdeling Biochemie en moleculaire biologie, en Associate Director van het Dr. John T. Macdonald Foundation Biomedical Nanotechnology Institute.

Volgens Narain betekent de samenwerkingsrelatie van Berg met de universiteit van Miami een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Florida als een geschikte omgeving voor biotechnologie. Hij ziet deze overeenkomst zelfs als een veelbelovende brug tussen Miami en lang gevestigde onderzoekscentra als Boston, die kan leiden tot een waardevolle uitwisseling op het gebied van de gezondheidszorg en klinische innovatie.

“De beste steden in de wereld worden gekenmerkt door de mogelijkheid om zowel te onderwijzen als te innoveren, en dit partnerschap geeft nog eens een keer duidelijk aan dat de Miller School of Medicine in Miami een sleutelrol speelt in het aandrijven van de groei van de biotech in Florida,” aldus Nancy K. Bryan, President & CEO van BioFlorida. “Nu bedrijven als Berg hun relaties in de regio verder uitbreiden, kunnen we hier zelfs nog meer investeringen verwachten op de gebieden van medisch onderzoek en de ontdekking van geneesmiddelen.”

Voor meer informatie over Berg bezoekt u www.berghealth.com [http://www.berghealth.com/]. Voor meer informatie over de Leonard M. Miller School of Medicine van de universiteit van Miami bezoekt u www.med.miami.edu [http://www.med.miami.edu/].

Over het Berg Interrogative Biology(TM) PlatformDe toepassing door Berg van machine-learning (Kunstmatige Intelligentie) op het gebied van biologie en geneeskunde maakt een combinatie van systeembiologie en systeemtechnieken mogelijk die tot helder geformuleerde antwoorden op het gebied van de mensgeneeskunde kunnen leiden. Het Berg Interrogative Biology(TM) Platform integreert moleculaire, direct van een patiënt afkomstige gegevens met klinische en demografische informatie, met het doel voorspellende patronen te bepalen. Het platform biedt behandelende artsen werkbare informatie om een doeltreffend en veilig behandelingstraject aan te bevelen, biedt verzekeraars economische analyses van de gezondheidszorg op basis waarvan ze een relevanter voorschrijvingsbeleid kunnen ontwikkelen en biedt overheden een ecosysteem van data voor het opstellen van financiële modellen met betrekking tot de behoeften aan gezondheidszorg van de bevolking.

Over Berg Berg, vernoemd naar Carl Berg, is een biofarmaceutische firma en moederonderneming van Berg Pharma, Berg Biosystems en Berg Diagnostics. De onderzoeksfocus ligt op het begrijpen van de rol die veranderingen in het metabolisme spelen bij het ontstaan van ziekten. We hebben essentiële inzichten in de metabolische controlefactoren aan het licht gebracht, en met name enkele elementen uit de Warburg-hypothese weten te staven. De onderneming beschikt over een diepe pijplijn met daarin technologieën in verschillende beginstadia op het gebied van aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel en metabolische aandoeningen, die een aanvulling vormen op de zich in de eindfasen bevindende klinische studies op het gebied van kanker en de voorkoming van chemotoxiciteit. Dankzij het gebruik van het onderzoeksplatform, dat biologische bevindingen vertaalt naar levensvatbare therapieën, en een omvangrijke documentatie van biomerkers, is Berg uitstekend uitgerust om het streven naar een gezondere toekomst te realiseren. Voor meer informatie bezoekt u http://www.bergpharma.com/ [http://www.bergpharma.com/].

Over de Miller School of Medicine De Leonard M. Miller School of Medicine van de universiteit van Miami is opgericht in 1952 en was de eerste medische faculteit in Florida. De school staat nationaal en internationaal bekend om haar innovaties in onderzoek, patiëntenzorg, medische opleidingen en dienstverlening aan gemeenschappen in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. De school is het enige academische medische centrum in het zuiden van Florida, en als zodanig biedt de Miller School of Medicine zorg aan meer dan vijf miljoen mensen. UHealth, het University of Miami Health System, levert met meer dan 1.500 doctoren de modernste patiëntenzorg via een netwerk van drie ziekenhuizen en meer dan 30 extramurale centra. Voor meer informatie bezoekt u http://www.med.miami.edu [http://www.med.miami.edu/].

Bron: ANP Perssupport