Defensie sluit gezondheidsalliantie met RIVM

militairenDefensie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slaan de handen ineen om de gezondheid van militairen nog beter te beschermen.

Brigadegeneraal arts Johan de Graaf, de hoogste medische autoriteit van Defensie, sloot gisteren een ‘alliantie’ met de directeur-generaal van het RIVM, professor Andre van der Zande. Het RIVM gaat voor Defensie onder meer epidemiologisch onderzoek doen.

Nieuw missiegebied
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie verricht onderzoek naar arbeidsomstandigheden van militairen, in Nederland en in de missiegebieden. Ook adviseert het centrum op het gebied van preventieve gezondheidszorg en veiligheid in brede zin. Hoe is het in een nieuw missiegebied gesteld met de voedselveiligheid, de hygiëne of eventueel ongedierte? Het RIVM ondersteunt Defensie voortaan om dergelijk onderzoek snel uit te voeren.

Uitwisseling
Ook gaan de krijgsmacht en het RIVM actief kennis en ervaring uitwisselen. De experts van het CEAG weten veel over het werken met straling en giftige stoffen tijdens bijvoorbeeld uitzendingen. Het RIVM zet daar haar brede deskundigheid tegenover. Beide partijen kunnen zo hun kennis verdiepen en verbreden.