Titanium moet gouden standaard blijven voor fixatie botsegmenten in kaak

kaakoperatiePromotie: Nico van Bakelen: Biodegradable versus titanium plates and screws in maxillofacial surgery
Platen en schroeven van titanium moeten in gebruik blijven als standaardmethode om botfracturen in de kaak te fixeren, ook al moet het titanium vaak verwijderd worden in een tweede operatie. Dat concludeert Nico van Bakelen. In zijn promotieonderzoek vergeleek hij het gebruik van titanium met biodegradeerbare platen en schroeven. Verrassend genoeg blijkt nu dat dit afbreekbare materiaal nog vaker verwijderd moeten worden dan titanium.

Van Bakelen volgde voor zijn onderzoek 230 patiënten met een aangezichtsfractuur of patiënten bij wie een osteotomie (chirurgische kaakcorrectie) van de onder- of bovenkaak werd uitgevoerd. Om het bot te laten helen, wordt gebruikt gemaakt van fixatieplaatjes en schroeven van titanium. Het nadeel van dat materiaal is dat het relatief vaak (in 5-40% van de gevallen) weer verwijderd moet worden in een tweede operatie. Om te bestuderen of biodegradeerbare systemen een goed alternatief zijn, werden in dit onderzoek bij de ene helft van de patiënten plaatjes en schroefjes van titanium gebruikt (KLS Martin), en bij de andere helft van de patiënten biodegradeerbaar materiaal (Inion CPS).

De promovendus concludeert dat de botheling in beide groepen vergelijkbaar was. Anders dan aanvankelijk verwacht, moesten er in de eerste twee jaar na de operatie meer plaatjes verwijderd worden bij patiënten die behandeld waren met het biodegradeerbare systeem. Van Bakelen vermoedt dat dit komt doordat dat materiaal vaker wordt afgestoten door het lichaam dan titanium. Hij concludeert dat titanium op dit moment de gouden standaard moet blijven voor het behandelen van aangezichtsfracturen en osteotomieën.

Curriculum Vitae

Nico van Bakelen (Nijmegen, 1979) studeerde Geneeskunde en Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie – voorheen Kaakchirurgie) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze afdeling financierde het onderzoek. Van Bakelen werkt als MKA-chirurg in opleiding in het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: “Biodegradable versus Titanium Plates and Screws in Maxillofacial Surgey”.

Bron: UMCG