Traumapatiënten beter, sneller én goedkoper behandeld

fysiotherapie1Traumachirurgen en fysiotherapeuten van VUmc startten gisteren een gecombineerd spreekuur voor patiënten met een botbreuk. Zij geven hun bevindingen via het elektronisch patiënten dossier (EPD) door aan de behandelend fysiotherapeut in de eerste lijn (dus buiten VUmc). Met deze samenwerking wordt de revalidatie geoptimaliseerd. Uiteindelijk doel is een beter en sneller herstel van de patiënt én een reductie van de zorgkosten. Dit project wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, VUmc en Fysioroadmap, de maker van het eerstelijns EPD.

VUmc heeft als traumacentrum veel aandacht voor het stroomlijnen van de acute zorg. Het acute proces van ambulancevervoer tot en met de zorg in het ziekenhuis is optimaal georganiseerd. Uit VUmc-onderzoek blijkt echter dat de revalidatie daarna  voor verbetering vatbaar is. Een groot deel van de patiënten revalideert na de ziekenhuisopname bij fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het onvoorspelbare verloop van herstel na een ongeval en de beperkte kennis van en ervaring met behandeling van traumapatiënten bij deze eerstelijns fysiotherapeuten leidt nu nog tot minder goede revalidatie uitkomsten. Een nieuwe aanpak waarbij chirurgen en fysiotherapeuten binnen en buiten VUmc nauw samenwerken, gaat hierin verbetering brengen.

Scholing en goede communicatie
Sleutelwoorden in de nieuwe aanpak zijn scholing en goede communicatie. Bij het gecombineerde spreekuur van de traumachirurg en fysiotherapeuten in VUmc worden steeds revalidatiedoelen gesteld. De geschoolde eerstelijns fysiotherapeut gaat aan het werk om deze doelen voor het volgende polibezoek te behalen en rapporteert hierover aan de chirurg en fysiotherapeut van VUmc. Na een volgende beoordeling van de patiënt in VUmc herhaalt deze procedure zich. De intensieve samenwerking leidt er bovendien toe dat de zorgverleners steeds betere zorg verlenen aan deze patiënten.

Gezondheidswinst en afname zorgkosten
De nieuwe aanpak beoogt naast gezondheidswinst voor de patiënt ook afname van zorgkosten in de eerste lijn en in het ziekenhuis te behalen. Daarbij verwacht men ook dat de patiënt eerder (volledig) aan het werk kan, wat ook een besparing aan maatschappelijke kosten oplevert. De wetenschappelijke evaluatie van het project gebeurt in samenwerking met onderzoekinstituut EMGO+ van VUmc en VU. Als het project een positief resultaat oplevert, wil Zilveren Kruis Achmea deze manier van werken in alle 11 Nederlandse traumacentra gaan invoeren.

Meer informatie op: www.traumanet.nl

Bron: VUmc