Bernhoven heft Vereniging Medische Staf op

0
390

De medische staf van Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss – Uden – Veghel, heeft onlangs op een extra algemene ledenvergadering de Vereniging Medische Staf (VMS) opgeheven. Een unicum in Nederland. Het opheffen van de VMS vloeit voort uit de nieuwe governancestructuur van Bernhoven per 1 januari 2014. In een nieuw gevormd directiecomité is het bestuur medische staf geïntegreerd met de voormalige raad van bestuur. De nieuwe governancestructuur van Bernhoven biedt een oplossing voor de dreigende aantasting van de bestuurbaarheid van ziekenhuizen in verband met de invoering van de integrale bekostiging in 2015.

bernhoven ziekenhuisIn de nieuwe governancestructuur zijn de belangen van de ziekenhuisorganisatie en van medisch specialisten gelijkgeschakeld. Tegelijkertijd is de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het bewaken hiervan hoog in de organisatie geborgd door het aanstellen van een medisch leider kwaliteit en veiligheid.

Resultaat verantwoordelijke eenheden
Het ziekenhuis is in 2012 georganiseerd volgens de structuur van resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s). In deze structuur is de dokter eindverantwoordelijk voor de resultaat verantwoordelijk eenheid, hier geldt het principe van ‘de dokter in the lead’. Met de nieuwe governancestructuur per 1 januari 2014 is nu ook op bestuurlijk niveau het principe van ‘de dokter in the lead’ doorgevoerd. Het directiecomité bestaat uit een algemeen directeur, twee medisch directeuren, een directeur ICT, een financieel directeur, een directeur HR en een directeur commercie en operatie. De medisch directeuren zijn twee specialisten uit eigen huis die voor een periode van vier jaar tot volwaardig bestuurslid zijn benoemd. Vanuit deze positie sturen zij het volledige medisch bedrijf aan. Nu de medische staf een formele positie heeft in de governancestructuur van het ziekenhuis is er geen behoefte meer om de vergadercyclus van de VMS te handhaven. De VMS verzorgde naast belangenbehartiging ook het kwaliteitsbeleid. Deze taak is volledig overgenomen door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid waarvan de eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door een medisch specialist. De medisch leider Kwaliteit & Veiligheid heeft ook een zetel in het directiecomité, waardoor de kwaliteitsportefeuille in de top van de organisatie is geborgd. Om de paar maanden is er een kwaliteitsvergadering waarin alle kwaliteitsissues met de volledige medische staf worden besproken. Deze vergadering is het nieuwe platform waar medisch specialisten kunnen discussiëren over de kwaliteit van de zorg.

Opheffing VMS
De medische staf van Bernhoven heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en heeft het vertrouwen in de nieuwe governancestructuur uitgesproken. Daarmee is de noodzaak vervallen om de VMS te laten voortbestaan. Alle taken uit de statuten zijn in de nieuwe structuur opnieuw belegd en geborgd. Met het opheffen van de VMS hebben de medisch specialisten van Bernhoven hun vertrouwen in de nieuwe structuur officieel bekrachtigd. Bernhoven is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland met een volledige bestuurlijke integratie.