‘En hoe is het met ú?’

palliatieve zorg terminale zorgIn het ziekenhuis is het geen gewoonte om de naasten van een stervende patiënt te vragen hoe het met hen gaat. Erica Witkamp wil dat veranderen.

Goed
“Natuurlijk gaat alle aandacht uit naar de palliatieve patiënt, en dat is goed. Maar het is ook goed wanneer de naaste wordt ondersteund. In het ziekenhuis is aandacht voor de zorg en het verdriet van de dierbare niet standaard. Wij willen dat dit wel wordt,” zegt Witkamp, onderzoeker palliatieve zorg.

Scholing
Witkamp wil dit bereiken door verpleegkundigen een scholing aan te bieden om hun gespreksvaardigheid te bevorderen. Ook de aanschaf van comfortabele stoelen voor bij het waken past daarbij, net als vaste momenten per 24 uur voor artsen en verpleegkundigen om met de naasten een gesprek aan te gaan.

Sterven
“Dit idee komt niet uit de lucht vallen. We hebben een groot onderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van sterven in het ziekenhuis, waaraan de naasten van 451 patiënten hebben meegedaan. Zij gaven aan de aandacht te missen als die er niet was. Was de aandacht er wel, dan stelde die hun beter in staat om te zorgen voor hun zieke man, vrouw, familielid of kind, zeiden ze. Het is dus goed voor henzelf én voor de patiënt.”

Wedstrijd palliatief goede zorg

Witkamp is met haar voorstel ‘En hoe is het met ú?’ doorgedrongen tot de finale van de wedstrijd ‘Voor goede zorg 2014’. Deze stelt innovatieve ideeën over palliatieve zorg centraal. Organisator is zorgverzekeraar VGZ.

Stemmen
Er zijn vijf finalisten, het overzicht staat op Facebook. Het publiek kan stemmen (via: ‘Vind ik leuk’), een jury wijst de winnaar aan. De finale is 22 mei.

Bron: Erasmus MC