Doorliggen of voorkomen?

chronische-wondRoessingh Research and Development start met een onderzoek naar toepassingen om doorligplekken (decubitus) te verminderen. Deze toepassingen kunnen worden gebruikt in een bed of rolstoel zodat de schuifkrachten minder verwondingen aan de huid veroorzaken. Na afsluiting van dit project wordt verwacht een toepasbare oplossing te hebben gevonden om decubituswonden sterk te verminden of mogelijk zelfs te voorkomen.

Decubituswonden komen voor bij mensen die als gevolg van hun ziekte lang in dezelfde houding liggen of zitten. Door de daardoor optredende druk, wrijf- en schuifkrachten kan een decubituswond ontstaan. Decubituswonden zijn moeilijk te genezen, kunnen zeer pijnlijk zijn en zijn soms zelfs levensbedreigend, daarnaast resulteert het vaak in een verhoogde zorgbehoefte van de patiënt en een langer verblijf in het ziekenhuis. Om decubituswonden te verminderen is het noodzakelijk dat een optimaal microklimaat wordt gerealiseerd en dat de  druk, wrijf- en schuifkrachten op het weefsel gecontroleerd worden.

In dit onderzoek werken specialisten op het gebied van Tribologie, Biomechanica van Zachte Weefsels en Revalidatie Technologie samen om decubitus te voorkomen.

Het project heeft drie onderdelen;

Ten eerste het kwantificeren van de optredende normale en tangentiële (wrijving / afschuiving) krachten in de huid en het onderliggende weefsel.

Het tweede onderwerp is het gebruik van biomarkers als indicatie van de ontwikkeling van huidschade.

Ten derde zal bij gezonde mensen en patiënten de gevoeligheid van de huid voor decubitus bestudeerd worden. Universiteit Twente en Roessingh Research and Development zijn verantwoordelijk voor dit onderdeel van het project.

Partners in dit project zijn de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Eindhoven en Roessingh Research and Development. Betrokken bedrijven zijn Ossur, Baat Medical, Lightmotif en Phillips Research.

Over Roessingh Research and Development Roessingh Research and Development is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, centrum voor revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en Roessingh Research and Development werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.

Meer informatie: www.rrd.nl