Santeon ziekenhuizen breiden gebruik uitkomstindicatoren uit

santeonHoe meer ziekenhuizen de uitkomsten van medische zorg voor patie?nten publiceren, hoe waardevoller de informatie voor artsen en patie?nten. In februari werden de eerste uitkomstindicatoren voor long- en prostaatkanker in drie Santeon ziekenhuizen gepubliceerd (Zorg voor Uitkomst, februari 2014). Nu is de registratie van de uitkomsten voor prostaatkanker bij zeven ziekenhuizen van start gegaan. Voor longkanker doen zelfs tien ziekenhuizen mee.

Deelnemende ziekenhuizen
Alle betrokken teams zijn gestart met het verzamelen van de gegevens: de zes Santeon ziekenhuizen plus het St. Lucas Andreas Ziekenhuis. Voor longkanker sluiten via Achmea naast deze zeven bovendien nog aan: UMC Groningen, Rijnstate en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De gegevensverzameling neemt zo’n zes maanden in beslag en na verwerking en analyse van de data worden de uitkomstindicatoren in het voorjaar van 2015 weer gepubliceerd.

Waarom uitkomstindicatoren
Santeon heeft voor long- en prostaatkanker een beknopt aantal wetenschappelijk onderbouwde uitkomstindicatoren ontwikkeld. De informatie sluit aan bij de vraag van de patie?nt. Die wil weten wat de overlevingskansen zijn of hoe groot de risico’s zijn op complicaties bij een behandeling. Uitkomstindicatoren geven op grond van gemeten resultaten antwoorden op deze vragen. Het is mogelijk om behandelingen of ziekenhuizen onderling te vergelijken. Alle deelnemende ziekenhuizen profiteren van de benchmark: de beste resultaten dienen als voorbeeld. Medisch specialisten kunnen zo gericht kennis delen en hiermee de zorgkwaliteit voor veel meer patie?nten zo optimaal mogelijk maken.

Patie?nt heeft meer invloed
Naast de medisch technische gegevens van de arts, vullen patie?nten PROMs-vragenlijsten in (Patient Related Outcome Measures). Deze wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden gebruikt om veranderingen in kwaliteit van leven bij de individuele patie?nt te meten. Die kwaliteit wordt bepaald door het fysiek, emotioneel en sociaal (kunnen) functioneren. Hoe ervaart de patie?nt zijn gezondheid en op welke punten ervaart hij of zij problemen? De PROMs worden verwerkt in de uitkomstindicatoren en elk jaar op ziekenhuisniveau gepubliceerd. Hiermee kunnen verbeteringen van het zorgproces op gang gebracht worden. Daarnaast wordt gekeken hoe een behandelend arts nu al direct iets kan doen met deze uitkomsten uit de PROMs vragenlijsten voor een individuele patie?nt. PROMs bieden stuurinformatie in de behandelkamer, aanvullend op de medische gegevens. De patie?nt krijgt zo ook zelf meer invloed op keuzes bij medische behandeling.

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Door open samenwerking werken de zes ziekenhuizen met elkaar aan continue verbetering van medische zorg.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen