Nieuwe AMS regelt betrokkenheid en verantwoordelijkheid medisch specialist in dienstverband

0
317

Strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Dat is één van de concrete resultaten van de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling (AMS) voor de medisch specialist in dienstverband in algemene ziekenhuizen.

dokterDe AMS sluit hiermee beter aan op het veranderende zorgveld waar de medisch specialisten mee te maken hebben, zoals de groeiende vraag om kostenbeheersing. De vernieuwde regeling biedt de medisch specialist in dienstverband concrete kaders en handvatten waarmee zij zich beter kunnen organiseren in relatie tot de raad van bestuur, de medische staf en de stafmaatschap. Dit is nodig om de verantwoordelijkheidsverdeling en betrokkenheid verder te verbeteren. Dat komt ook de kwaliteit van de medisch specialistische zorg ten goede.

Gezond en veilig werken
Met het leveren van een goede kwaliteit van zorg, rekening houdend met de toekomstige zorgvraag en kostenbeheersing, ligt de nadruk vaak op efficiencyverbetering. Hoewel het goed is aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, mag dit niet ten koste gaan van gezondheid en veilig werken. Zowel met het oog op de kwaliteit van zorg als voor de gezondheid van de arts.  De AMS-regeling biedt daarom voorwaarden voor gezond en veilig werken. De regeling voorziet in de behoefte om heldere afspraken te maken over roosteren en de hersteltijd na diensten.

Samenwerking OMS en LAD
Voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden voerden de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Meer informatie over deze onderhandelingen is te vinden op www.amsvernieuwing.nl. Ook is nieuwe de AMS-regeling beschikbaar, evenals een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.

Bron: OMS & LAD