Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz gelanceerd

0
262

Samen Sterk zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Drenthe bundelen krachten om destigmatisering onder GGZ-professionals te bevorderen
Stichting Samen Sterk zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Drenthe hebben het initiatief genomen stigma rond psychische aandoeningen te verminderen in de ggz-sector en hebben daartoe de Wegwijzer – Stigmabestrijding in de ggz opgesteld. Het document biedt handvatten voor interventies die destigmatisering en de weerbaarheid tegen stigma helpen versterken.

De Wegwijzer, die als pdf-bestand te downloaden is, geeft informatie over de inhoud en context van stigma, over de omvang van het probleem, over effectieve stigmabestrijdingsstrategiee?n en over bestaande campagnes en programma’s in binnen- en buitenland. De Wegwijzer wordt gelanceerd in het kader van het destigmatiseringsprogramma vanuit het Bestuurlijk Akkoord van het ministerie van VWS.
=stigmabestrijding ggzHet idee voor de uitgave komt van gz-psycholoog Kim Helmus, die vanuit haar antistigma-initiatief watdoejij.org een wereldreis maakte langs de grootste en succesvolste antistigmaprogramma’s. Met de kennis van de drie initiatiefnemers en de ervaringen van de wereldreis is een aantal belangrijke, deels wetenschappelijk onderbouwde interventies en praktijken verzameld. Deze worden nu in de Wegwijzer ter beschikking gesteld.

Hoewel de Wegwijzer zich in eerste instantie richt op de professional in de ggz, kunnen ook andere organisaties met de Wegwijzer aan de slag om stigma aan te pakken. Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma: “Stigma is een van de belangrijkste problemen die mensen met een psychische aandoening ervaren. Daarom vindt Samen Sterk zonder Stigma dat professionals in de ggz een cruciale rol spelen in het aanpakken ervan. Maar de Wegwijzer biedt ook andere organisaties de nodige input; alle partijen die te maken hebben met ambulantisering en transities, zoals instellingen en gemeenten, kunnen er hun voordeel mee doen.”

De samenwerking tussen Samen Sterk, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Drenthe aan het initiatief, lag voor de hand. Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Phrenos, maakt de problematiek van dichtbij mee door zijn werkzaamheden voor het kenniscentrum voor ernstige psychische aandoeningen en formuleerde het nut van de Wegwijzer als volgt: “Stigma richt vaak nog meer schade aan dan de aandoening zelf. Daarom is stigmabestrijding actueler dan ooit.”

Ook Marieke Pijnenborg van GGZ Drenthe ziet een belangrijke rol weggelegd voor de Wegwijzer: “De inspirerende praktijkvoorbeelden kunnen in de ggz worden ingezet en samen met ervaringsdeskundigen worden toegepast en uitgevoerd.”

De Wegwijzer is gratis te downloaden via: http://www.samensterkzonderstigma.nl/wegwijzer