Iedere patiënt een persoonlijk gezondheidsdossier

beroepsgeheim 1Iedere patient die dat wil moet een Persoonlijk Gezondheidsdossier krijgen. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Algemeen directeur Wilna Wind van patientenfederatie NPCF is blij met het advies. “Dit is precies waar wij al jaren voor pleiten. Iedere patient de baas over zijn eigen dossier. Hij bepaalt welke zorgaanbieder toegang heeft.”

Koppel dossier aan patientgeheim
Met het PGD moet er ook een “patiëntgeheim” komen. Er is al een medisch beroepsgeheim, maar dat beschermt de patient niet genoeg. De raad wil voorkomen dat derden zomaar in het PGD kunnen kijken. Het gaat dan om politie- en opsporingsdiensten, schade- en levensverzekeraars, financiele
bedrijven en technologiebedrijven.

Patient staat centraal
De raad wijst er op dat de patient centraal moet staan. Alle informatie over zijn gezondheid moet om hem heen worden georganiseerd. Als de informatie goed is, wordt de zorg ook beter.
Dat is op dit moment nog niet zo. Patienten hebben vaak te weinig informatie. Wilna Wind: “Dat moet beter. Het gaat om de patient. Die moet alle informatie kunnen krijgen die hij nodig vindt.”

Minister wil ook meer digitale zorg
Wind: “Een verstandig advies. Nu de uitvoering nog. Er is deze week veel aandacht voor digitale zorg. Eerst komt de minister met een notitie over digitale zorg. Zij wil dat 80 procent van de chronisch zieken binnen vijf jaar rechtstreeks digitaal toegang heeft tot belangrijke onderwerpen van
het medisch dossier.
Vervolgens neemt de Tweede Kamer een wet aan die patienten het recht geeft op een digitale kopie van hun dossier. Dit advies sluit daar bij aan.

Er moet nog veel gebeuren
De patientenfederatie wil graag en snel met de minister en de staatssecretaris in gesprek gaan om het PGD te regelen. Wind: “Het is goed dat de minister en de Raad voor de Volksgezondheid zich uitspreken voor digitale zorg. Maar er moet nog veel gebeuren. Lang niet alle patienten zijn toe aan
digitale zorg. Voor veel mensen is het nog een ver van mijn bed-show. Er is nog een kloof te overbruggen. Daar moet de komende tijd veel aandacht aan worden besteed. Digitale zorg moet voor elke patient iets toevoegen. Er gaat een wereld voor je open als je een iPad krijgt om contact te hebben
met je huisarts. Dan ben je ook ineens op internet. Ouderen hebben dat nu lang niet altijd. Dan voegt digitale zorg iets toe. Het verhoogt de kwaliteit van leven.
Bron: Nieuwsbank.nl