Erasmus MC werkt aan internationale normen voor zorg

zorg-internationaalPatiënten bepalen samen met artsen wat de uitkomsten van hun behandelingen moeten zijn
Het Erasmus MC heeft zich aangesloten bij het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM), een internationaal forum dat in 2012 is opgericht door de gerenommeerde Harvard Business School, het Zweedse Karolinska Intitutet en de Boston Consultancy Group. ICHOM heeft tot doel voor elk ziektebeeld één universele set van uitkomstmaten vast te stellen en internationaal te vergelijken. Uitkomstmaten zijn metingen die de resultaten van ziekte en zorg voor iedere patiënt weergeven.

Het Erasmus MC hecht eraan de kwaliteit van zorg en behandelingen te koppelen aan de uitkomstmaten voor iedere individuele patiënt. Continue metingen zorgen voor snellere innovatie op de zorgvloer en faciliteren meer gezamenlijke besluitvorming met patiënten. Dan gaat het niet zozeer om fysieke uitkomstmetingen zoals bijvoorbeeld 10 procent extra pompfunctie van het hart na een dotteroperatie, of een 50 procent betere nierfunctie na een niertransplantatie, maar juist om de uitkomsten waar de patiënt zelf waarde aan hecht. Waardegedreven zorg dus, value based care.

Kan de patiënt na die dotteroperatie de trap weer op lopen? Kan zij na de niertransplantatie weer aan het werk? Hoe zijn de cognitieve functies? Snapt hij de krant nog, kan zij een spelletje doen met haar kleinkind? Is er een delier opgetreden na de operatie of valt de patiënt veel vaker dan voorheen over kleine obstakels?

Om dit soort patiëntgerichte uitkomsten van behandelingen te standaardiseren en te publiceren, wordt binnen het Erasmus MC al intensief  samengewerkt tussen artsen en patiënten. Patiënten zullen tot een jaar of langer na de behandeling gevolgd worden middels vragenlijsten (surveys) en interviews over bijvoorbeeld kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Voor vier aandoeningen zijn inmiddels de uitkomsten vastgesteld en gestandaardiseerd: CVA (herseninfarct), schisis (lip- gehemeltespleet), blaaskanker en borstkanker. Tegen het einde van het jaar worden deze uitkomstmaten op de website gepubliceerd. Andere aandoeningen zullen de komende jaren gestaag volgen.

Nu is dan ook aansluiting gevonden bij ICHOM, zodat resultaten tevens in internationaal verband goed kunnen worden vergeleken. Daartoe komen artsen en verpleegkundigen, gevoed door hun patiënten, bij elkaar in teleconferenties. Deze teleconferenties worden gefaciliteerd, genotuleerd en vastgesteld door ICHOM.

Het Erasmus MC bevindt zich in dit consortium in goed gezelschap van internationaal toonaangevende (medische) instituten. Zo is het Erasmus MC nu bezig om samen met onder anderen het Boston Children’s Hospital, het Melbourne Royal Children’s Hospital en het Great Ormond Street Hospital in Londen de uitkomststandaarden te bepalen van de behandeling van schisis (lip- gehemeltespleet).

Wanneer dat klaar is, zullen (kinder)ziekenhuizen uit de hele wereld in staat zijn om hun eigen uitkomsten langs deze standaard te leggen om te bepalen of hun zorg goed genoeg is. Het Erasmus MC gaat op dezelfde wijze samenwerken met onder anderen het Canadian Stroke Network en de American Heart Association aan uitkomstmaten voor CVA.

Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): www.nfu.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen