Meander, Laurentius, Elkerliek en Janssen pharmaceuticals ontwikkelpartners serious game ziekenhuizen

0
297

Meander, Laurentius, Elkerliek en Janssen mee-ontwikkelen serious game voor ziekenhuizen
Meander Medisch Centrum, Laurentius ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis en Janssen pharmaceuticals treden op als ontwikkelpartners voor de serious game Hartslag. Hartslag wordt de eerste serious game die de gehele ziekenhuiswereld simuleert. Spelers van de game ervaren de consequenties van marktwerking, wet- en regelgeving en de noodzaak tot doelmatig werken.

Initiatiefnemers Q-Consult, Casemix en Frisse Blikken hebben de drie ziekenhuizen en farmaceut gevraagd de game samen te ontwikkelen. Zo sluiten de vraagstukken in de game zo goed mogelijk aan op de dagelijkse praktijk.

In deze serious game staat het Hartslag MC centraal. Een ziekenhuis dat kampt met alle uitdagingen die voor Nederlandse ziekenhuizen aan de orde van de dag zijn. In het introductiefilmpje wordt het concept verder toegelicht.

Leereffect door zelf ervaren
Thema’s die in de game aan de orde komen zijn: het optimaliseren van het primair proces, grip krijgen op administratieve processen en proactief omgaan met stakeholders. Het is niet eenvoudig om dit alles in samenhang te zien. Welke consequenties heeft de ene factor of beslissing op de andere? In de serious game Hartslag ervaren deelnemers de uitdagingen die op het Hartslag MC afkomen en hoe ze daarbinnen succesvol kunnen opereren. In het spel wordt direct duidelijk wat de consequenties van beslissingen zijn. Daardoor is het leereffect maximaal.

Interactie en samenwerking
Serious gaming wordt al langere tijd in de gezondheidszorg ingezet voor verschillende doeleinden. Hartslag is de eerste serious game die een ziekenhuis in haar complexe omgeving met al haar uitdagingen simuleert. Anders dan de meeste games binnen de gezondheidszorg is Hartslag een offline game, waarin samenwerking en interactie tussen deelnemers een belangrijke rol speelt. Hierdoor ontstaat een unieke trainingsvorm, waarin deelnemers de kans krijgen om een andere rol te spelen dan ze in werkelijkheid hebben. Door een medisch specialist op de stoel van de financieel directeur te zetten of iemand uit de administratie de hectiek van het beddenhuis te laten ervaren, krijgen deelnemers nieuwe ervaringen en interessante inzichten. Het leidt bovendien tot onderling begrip voor elkaars rol.

Toekomst
Deze zomer wordt de game helemaal uitontwikkeld en getest. Eind 2014 is de verwachte lancering. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lisette Trieschnigg. Of bekijk voor meer informatie het introductiefilmpje op YouTube.