Minder lange wachttijden bij eerstelijnspsycholoog

Array

psychotherapieDe gemiddelde wachttijd bij de eerstelijnspsycholoog is afgenomen van 20 dagen naar 15 dagen. Moesten cliënten in 2009 nog 20 dagen wachten op een eerste consult, in 2013 bedroeg dit nog maar 15 dagen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2013 van NIVEL Zorgregistraties over de zorg die eerstelijnspsychologen in 2013 hebben geleverd.

NIVEL Zorgregistraties biedt inzicht in de rol en de bijdrage van eerstelijnsdisciplines in de Nederlandse gezondheidszorg. NIVEL Zorgregistraties verzamelt gegevens uit de dagelijkse praktijk van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, fysiotherapiepraktijken, oefentherapiepraktijken Cesar & Mensendieck, diëtetiekpraktijken, apotheken en eerstelijnspsychologen. Hiermee wordt onderzocht hoe het staat met de gezondheid van de Nederlandse bevolking en hoe de zorg in de eerste lijn werkt.

Eerstelijnspsychologen
Eerstelijnspsychologen bieden diagnostiek en behandeling bij enkelvoudige en/of matig ernstige psychische stoornissen en bij psychosociale problemen. De zorg is concreet gericht op het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van gegevens die routinematig bij 468 eerstelijnspsychologen worden verzameld. De psychologen werken binnen 385 praktijken, verspreid door heel Nederland en registreerden gegevens van ruim 41.500 cliënten die in 2013 behandeld zijn.

Consulten
In de jaarcijfers 2013 van de eerstelijnspsychologen valt, naast het afnemen van de wachttijd, op:
– dat ruim driekwart van de cliënten binnen acht consulten of minder werd geholpen; het gemiddelde aantal consulten ligt in 2013 op 6,4;
– eerstelijnspsychologen rapporteren in 2013 aanzienlijk minder aanpassingsstoornissen bij hun cliënten;
– en beduidend meer stemmings- en angststoornissen (depressie en angst) dan in voorgaande jaren;
– 70 procent van de geregistreerde cliënten sloot een behandeling in wederzijds overleg af;
– 18 procent van de cliënten brak het contact (voortijdig) af; steeds vaker worden financiële redenen gegeven voor het afbreken van het contact;
– 12 procent van de cliënten is door- of terugverwezen naar een andere zorgverlener of zorginstantie;
– bijna 80 procent van de cliënten van eerstelijnspsychologen verbetert na een behandeling wat betreft het algemeen functioneren, zoals ingeschat door de psycholoog. Cliënten zelf vinden ook dat ze opknappen van een behandeling.

Meer trendcijfers zijn te vinden op de NIVEL-website.

NIVEL Zorgregistraties
NIVEL Zorgregistraties biedt inzicht in de rol en de bijdrage van de verschillende eerstelijnsdisciplines in de Nederlandse gezondheidszorg. NIVEL Zorgregistraties verzamelt gegevens uit de dagelijkse praktijk van zorgverleners en onderzoekt hoe het staat met de gezondheid van de Nederlandse bevolking en hoe de zorg in de eerste lijn werkt. Zorgverleners die deelnemen ontvangen spiegelinformatie over de zorg die zij leveren.

Bron: NIVEL

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen