Migraine week 1 t/m 7 september

0
417

Met 3,1 miljoen patiënten is migraine een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Hoe schrijnend is het om te weten dat 1 miljoen migrainepatiënten nooit een dokter bezoeken en dus geen adequate behandeling krijgen tegen de terugkerende hoofdpijnaanvallen? Iedere dag zijn er zo’n 70.000 Nederlanders die weinig meer kunnen dan op bed liggen, die geen licht of geluid kunnen verdragen en alleen maar wachten tot de migraineaanval overgaat.

Om hier verandering in te brengen wordt dit jaar voor het eerst de Migraine Week georganiseerd. Van 1 t/m 7 september 2014. De campagne is gericht op patiënten en gezondheidsmedewerkers (huisartsen, apothekers en drogisten) en zorgt via informatievoorziening dat zij samen migraine beter kunnen diagnosticeren en efficiënter kunnen aanpakken.

hoofdpijn2Migraine zal in de week van 1-7 september centraal staan bij Nederlandse huisartsen, apotheken en drogisterijen. Tijdens deze week willen de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatie?nten, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra en Novartis het grote publiek en patiënten bewust maken van de aandoening. Dit moet hen aanmoedigen om over de ziekte te spreken en artsen, apothekers en drogisten ondersteunen in hun adviserende rol. Om hen hierbij te helpen, stellen de initiatiefnemers een migrainetest, een migrainedagboek en brochures ter beschikking.

De apotheker en drogist kunnen in de praktijk het eerste aanspreekpunt zijn voor patie?nten die zich afvragen of ze migraine of een andere vorm van hoofdpijn hebben. Om een gepast antwoord te vinden op die vraag kan de apotheker of drogist samen met de patie?nt de migrainetest doorlopen. Zo kan de apotheker/drogist een eerste aanwijzing geven of het om migraine gaat of om een ander type hoofdpijn en doorverwijzen naar de huisarts voor verder onderzoek. De migrainetest bevat een gerichte set vragen om, op basis van de classificatie van de International Headache Society (IHS), een eerste voorlopige evaluatie op te maken. De apotheker/drogist beschikt ook over een checklist waarmee hij kan beoordelen wanneer hij zijn patie?nt moet doorverwijzen naar de huisarts.

De apotheker kan de patie?nt ook een migrainedagboek overhandigen, waarin deze gedurende enkele opeenvolgende maanden het verloop van zijn hoofdpijn- en migraineaanvallen kan noteren. Zo krijgt de patie?nt een beter overzicht van de hoeveelheid aanvallen en hun ernst, e?n worden eventuele patronen herkenbaar. De patie?nt kan het dagboek vervolgens meenemen bij zijn volgende bezoek aan de huisarts of specialist. De gezondheidsmedewerkers beschikken zo over een overzichtelijk document dat hen kan helpen bij de evaluatie van de behandeling en het vaststellen van uitlokkende factoren. Huisartsen kunnen dit document gebruiken voor de diagnosestelling.

Ook zijn er brochures beschikbaar, bestemd voor artsen, apothekers, drogisten en patie?nten om hen meer informatie te verstrekken over migraine, met inbegrip van de symptomen, de fasen van een migraineaanval en de verschillende uitlokkende factoren. Een aanpassing in de levensstijl, bijvoorbeeld een regelmatiger eetpatroon, kan namelijk al preventief werken om migrainetriggers te vermijden.

De Migraine Week is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra en Novartis.