Drie finalisten Achmea Quality Award

0
530

Achmea1-300x225De finalisten van de Achmea Quality Award 2014 zijn bekend. Uit meer dan 85 inzendingen koos de jury drie projecten die op een inspirerende manier bijdragen aan het verbeteren van zorgkwaliteit voor de patiënt met behulp van zorguitkomsten.

De winnaar wordt op dinsdag 23 september door bezoekers van het Achmea Congres 2014 ’Zorguitkomsten: het gaat om de klant!’ gekozen.

De drie finalisten zijn: het project Ambulante Zorg Neuromodulatie van Care4homecare, COPD project van MCC Flevoland en E-health toepassing voor Diabetes van Diabeter.

Finalisten
Bij het project Ambulante Zorg Neuromodulatie worden patiënten met therapieresistente spasticiteit thuis behandeld waardoor ze geen belastende ritjes naar het ziekenhuis hoeven te maken, wat hun kwaliteit van leven verbetert. Bovendien zijn ze fysiek beter in staat de behandeling vol te houden, waardoor ook weer minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn.

Door zorgpaden los te laten en meer af te gaan op de behoeftes van de patiënt wist MCC Flevoland het aantal opnames van COPD-patiënten met 60% te verminderen. Men bleef de patiënt volgen en nam vragenlijsten af en hield alle interventies in een logboek bij. De omslag van zorggerichte naar meer persoonsgerichte benadering zorgde ook voor meer zelfvertrouwen en regie bij de patiënten zelf.

Kinderen met type 1 diabetes hebben last van sterk wisselende bloedsuikers wat kan leiden tot complicaties op de lange termijn. Door de kinderen thuis te laten meten en gelijk het resultaat met een behandeladvies terug te koppelen, kan de behandelaar beter inspelen op de steeds veranderende omstandigheden van een opgroeiend kind. Met de e-health toepassing is het Diabeter gelukt om de zorguitkomsten (HbA1c) voor patiënt structureel te verbeteren.

Stimulans
De Quality Award is een initiatief van Achmea en stimuleert  initiatieven om zorgkwaliteit te verbeteren.  De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en wordt tijdens het congres uitgereikt door Norbert Hoogers, voorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea, samen met Marjo Brouns, mantelzorger en voorzitter van de jury.

De jury bestaat naast Marjo Brouns en Norbert Hoogers uit Anemone Bögels, directeur van de patiëntenbeweging Leven met Kanker, Ferry Breedveld, portefeuillehouder kwaliteit van de NFU en bestuursvoorzitter van het LUMC en Aad Koster, directeur van ActiZ.