Begroting 2015 legt onredelijk veel druk bij zorgbehoevenden

0
248

De begroting voor 2015 legt onredelijk veel druk bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Mensen gaan meer betalen terwijl er minder zorg wordt vergoed. En moeten meer zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, zelf organiseren en betalen.

Dat zeggen de patiëntenorganisaties NPCF en Landelijk Platform GGz in een eerste reactie op de begroting voor 2015. De patiëntenorganisaties zien dat de koopkracht voor de meeste mensen stijgt, maar dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, te maken krijgen met een stapeling van maatregelen die de eigen bijdragen verhogen. Twee derde van de mensen met een langdurige psychische aandoening die op bijstandsniveau moeten rondkomen, lijken nog minder geld over te houden.

kostenbesparingZijn gemeenten klaar voor nieuwe taken?
Dat zijn ze niet. Lang niet alle gemeenten weten over wie het gaat. Dat brengt de continuïteit van zorg in gevaar. De gemeenten moeten ook veel gerichter groepen gaan ondersteunen om deel te nemen aan de participatiemaatschappij. En ze moeten actief zoeken naar mensen die niet in staat zijn zelf aan te kloppen. Ook daar zijn de gemeenten nog niet klaar voor. Dit kan een slechtere gezondheid met zich meebrengen.

Loket nodig voor vragen en antwoorden
Patiëntenfederatie NPCF en Landelijk Platform GGz zien in de begroting een verdere uitwerking van het kabinetsplan om meer mensen in te zetten in de zorg voor anderen, de zogenoemde participatiemaatschappij. Mensen moeten de regie nemen over hun leven en zelf meer zorg en ondersteuning regelen. Daarvoor is geld beschikbaar bij gemeenten. Maar weten mensen die zorg nodig hebben waar ze terecht kunnen? Er moet daarom een plaats komen waar burgers hun vragen kunnen stellen, problemen kunnen melden en antwoorden en oplossingen krijgen.

Daarnaast moet er daadkrachtig kunnen worden opgetreden als gemeenten niet in staat zijn om de zorg tijdig in te kopen die nodig is, zoals bij de jeugd-ggz. De patiënt mag niet de dupe worden. Welke positie heeft de patiënt om iets af te dwingen? De rechtspositie is zwak.

De stijging van de zorguitgaven op een rij
De premie voor de zorgverzekering stijgt vermoedelijk met 10 euro per maand. Het eigen risico gaat van 360 naar 375 euro per jaar.
De eigen bijdragen in de wet maatschappelijke ondersteuning gaan omhoog en gemeenten bezuinigen op huishoudelijke hulp.

Patiëntenfederatie NPCF en Landelijk Platform GGz volgen de veranderingen nauwlettend en komen voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in november met een uitgebreide reactie.

Bron: NPCF