Wereld Alzheimer Rapport 2014: Dementie te verminderen door preventie

0
410

Het risico op dementie kan worden verminderd door roken te ontmoedigen en door betere preventie, detectie en behandeling van hoge bloeddruk en diabetes. Bovenstaande blijkt uit het Wereld Alzheimer Rapport 2014 van Alzheimer Disease International, de internationale koepelorganisatie waar ook Alzheimer Nederland deel van uitmaakt. Het rapport roept overheden op om ook dementie op te nemen in nationale preventieprogramma’s tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en kanker. “Wat goed is voor je hart is ook goed voor je brein”, zegt Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland.

alzheimerNLHet Wereld Alzheimer Rapport omvat de wetenschappelijke bewijslast op het gebied van risicofactoren van dementie van de afgelopen tientallen jaren en is samengesteld door professor Martin Prince van King’s College Londen. Uit het rapport blijkt dat behandeling van diabetes en hoge bloeddruk en ontmoediging van roken het risico op dementie op latere leeftijd verminderen. Weinig bewegen en overgewicht zijn risicofactoren voor diabetes en hoge bloeddruk en moeten daarom ook worden aangepakt.

Betere bloedvaten
In westerse landen wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan een gezond hart- en vaatstelsel. In veel andere landen tekent zich juist een tegenovergesteld beeld af, met een toename van diabetes, hartkwalen en beroertes. Ook speelt vergrijzing in deze landen steeds meer een rol. Volgens het rapport komt in 2050 ruim 70% van alle mensen met dementie uit landen met lage of middeninkomens.

Stoppen met roken
Roken is een erg belangrijke risicofactor voor dementie. Daarbij is het nooit te laat om te stoppen. Onderzoek laat zien dat ex-rokers van 65 jaar en ouder hetzelfde lagere risico op dementie hebben als mensen die nooit gerookt hebben. Mensen die blijven roken hebben juist een veel hoger risico op dementie.

Opleiding
Mensen die een hoge opleiding hebben genoten, hebben minder kans op dementie. Onderzoek toont aan dat opleiding geen effect heeft op de ziekteprocessen die leiden tot dementie. Daarentegen vermindert een hoge opleiding de gevolgen die de ziekteprocessen hebben op het mentaal functioneren. Er is als het ware meer reservecapaciteit om de gevolgen van de ziekte op te vangen.

Langer, gelukkiger en onafhankelijker leven
De vele onderzoeken op het gebied van dementie suggereren dat we langer, gelukkiger en onafhankelijker kunnen leven wanneer we ouder worden met gezonde en goed ontwikkelde hersenen. De kans op dementie vermindert daarbij sterk. Het stimuleren van goede (brein)gezondheid is belangrijk in het hele leven. Vanaf 50 jaar is dit extra belangrijk. De ziekteprocessen die dementie veroorzaken, ontstaan namelijk tientallen jaren voordat de symptomen zich voordoen.

Nooit te laat
Het rapport dringt erop aan om ook ouderen te betrekken in preventieprogramma’s. Het is nooit te laat om te veranderen. Hoe sterk het aantal mensen met dementie zal stijgen, is waarschijnlijk voor een groot deel afhankelijk van ons succes of onvermogen om de volksgezondheid te verbeteren. Een gezonder leven is een belangrijke stapop weg naar een toekomst met minder kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en ook dementie.

Positieve trend
Professor Martin Prince, van King’s College London’s Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience: “Er is al bewijs van verschillende studies dat ouderen in westerse landen minder vaak en minder vroeg in het leven worden getroffen door dementie. We schrijven dit toe aan betere scholing en programma’s om hart en vaatziekten te voorkomen. We moeten er alles aan doen om deze trend voort te zetten.”

Nederland
Broekema: “Gemiddeld heeft iemand een kans van 1 op 5 om in zijn leven dementie te krijgen. Door risicofactoren te verminderen kunnen we als Nederlanders deze kans sterk terugdringen. Daarom roept Alzheimer Nederland onder andere overheid, verzekeraars, gezondheidsfondsen, sportverenigingen en natuurlijk de mensen zelf op om met ons de strijdbijl op te pakken. Onderzoek bewijst het. Er is iets te doen tegen dementie en het is nooit te laat om te beginnen.”

Preventie
Alzheimer Nederland maakt onderzoek naar preventie mogelijk, geeft voorlichting en werkt met andere gezondheidsfondsen samen aan preventie. “De resultaten van dit onderzoek drukken ons met de neus op de feiten dat we preventie niet over het hoofd moeten zien”, zegt Broekema. “Wij willen daarom samen met zoveel mogelijk partners aan dit onderwerp werken. Want met goede preventie zijn zoveel gezonde jaren te winnen.”

Bron: Alzheimer Nederland