Aanwijzing voor Senioren Respons

0
361

kwaliteit focus kijkOp advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris van VWS Senioren Respons in Delft een aanwijzing gegeven. De instelling moet binnen zes weken maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Senioren Respons biedt thuiszorg en welzijnswerk aan ongeveer 60 ouderen met lichamelijke of psychische problemen. Uit het toezicht van de inspectie bleek dat de organisatie op verschillende punten niet voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Senioren Respons moet nu binnen zes weken maatregelen nemen. Zo moet er onder andere voor alle cliënten een zorgplan zijn opgesteld en ingevoerd. Ook dient Senioren Respons medicatiebeleid op te stellen en een plan te maken om dat in te voeren. Verder is het noodzakelijk dat de instelling beleid ontwikkelt op het gebied van het toepassen en terugdringen van vrijheidsbeperking en vastlegt aan welke cliënten wel en niet zorg geleverd kan worden.

De inspectie zal toezien op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Mocht Senioren Respons na zes weken nog niet voldaan hebben aan de aanwijzing, dan kan de staatssecretaris een last onder bestuurdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Bron: IGZ