NIVEL-onderzoeker Gé Donker benoemd tot lid van de Gezondheidsraad

Array

lautorijden-en-adhds08528801-253x300NIVEL-onderzoeker, epidemioloog en huisarts Gé Donker is door de koning benoemd tot lid van de gezondheidsraad. Zij adviseert de minister van VWS in het bijzonder over onderwerpen rond rijgeschiktheid.

De Gezondheidsraad is een adviesorgaan dat als taak heeft regering en parlement te adviseren over de stand van de wetenschap op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De Ge­zond­heids­raad is on­af­han­ke­lijk. Ad­vie­zen die de stand van de we­ten­schap over het voet­licht brengen, zijn niet ver­te­kend door be­lan­gen van mensen of or­ga­ni­sa­ties. Trans­pa­ran­tie over mo­ge­lij­ke be­lan­gen is daarom een be­lang­rijk ver­eis­te. Het gezag van de Ge­zond­heids­raad is ge­ba­seerd op de we­ten­schap­pe­lij­ke kwa­li­teit van zijn ad­vie­zen. De raad zorgt er op ver­schil­len­de ma­nie­ren voor dat deze on­om­stre­den blijft.

Binnen de Gezondheidsraad maakt Gé Donker deel uit van de permanente commissie die adviseert over rijgeschiktheid. “In die commissie zet ik me in om doelmatig beleid te formuleren voor een optimale verkeersveiligheid bij minimale bureaucratie. Het werk in deze commissie heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan verhoging van de beginleeftijd waarop automobilisten periodiek moeten worden gekeurd van 70 naar 75 jaar. Ook heeft de minister in lijn met ons advies besloten tot substantieel minder keuringen bij patiënten met ADHD en autisme spectrum stoornis, een direct voordeel voor veel patiënten met deze aandoeningen. Een goed advies kunnen we pas formuleren als er genoeg goed onderzoek is om de adviezen te onderbouwen, maar de ervaren knelpunten en ideeën over wat belangrijk is om te onderzoeken komen vaak vanuit de praktijk, in mijn geval de huisartsenpraktijk. Daarom lever ik graag mijn bijdrage als ervaren huisarts en onderzoeker.”

Bij het NIVEL is Gé Donker coördinator van de peilstations van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij 386 huisartspraktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten. Veertig van deze praktijken, met 57 huisartsen – de peilstations – rapporteren ook wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. Deze peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

http://www.gezondheidsraad.nl/

Bron: NIVEL

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen