Zorggroep Leveste Middenveld wordt Treant Zorggroep

Array

Nieuwe naam en nieuw meerjarenbeleid voor Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM)
Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) heet vanaf 1 januari 2015: Treant Zorggroep. De naam is afgeleid van een gebied dat in vroegere tijden liep van de Stellingwerven via Drenthe en de stad Groningen tot voorbij Stadskanaal. Dat gebied komt grotendeels overeen met het gebied waar ZLM zorg verleent. De namen van de drie ziekenhuislocaties en de twintig locaties voor ouderen- en verpleegzorg worden verbonden aan Treant Zorggroep. ZLM heeft tegelijkertijd met de nieuwe naam ook het nieuwe meerjarenbeleid gepresenteerd.

LevesteMeerjarenbeleid
Eric Janson, voorzitter van de raad van bestuur van ZLM: ‘Als organisatie van twintig ouderenzorg- en verpleegzorgorganisaties en drie ziekenhuislocaties wil ZLM nu en in de toekomst zorg blijven verlenen die past bij de zorg die de inwoners van de regio nodig hebben. Zorg die goed, veilig en betaalbaar is. Zorg die voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars, beroepsorganisaties en anderen aan ZLM stellen. Daarvoor was een nieuw toekomstbestendig meerjarenbeleid nodig, voor de periode 2015-2020.’

‘In het meerjarenbeleid staat dat we gaan bouwen aan een regionaal zorgnetwerk binnen en buiten ZLM, waarin de patiënt en cliënt centraal staan. Dit doen we samen met onder andere huisartsen, verloskundigen, thuiszorginstellingen, ggz-instellingen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders. Daarnaast gaan we bouwen aan een regionaal kenniscentrum waarin de beste handelswijzen worden gedeeld tussen de locaties en met de zorgpartners van ZLM.’

Het nieuwe meerjarenbeleid 2015-2020 voor de ziekenhuiszorg gaat uit van kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg op drie ziekenhuislocaties: Bethesda, Refaja en Scheper. Daarbij zet zij zich op alle drie de locaties in voor laagdrempelige toegang dicht bij de patiënt, poliklinische en klinische zorg door alle aanwezige specialismen, 24/7 toegang tot spoedeisende hulp, acute verloskunde en moeder- en kindzorg en zorg op IC-niveau. Het extra accent voor het Scheper ligt op de complexere zorg. Bethesda en Refaja profileren zich op intensieve diagnostiek en kortdurende behandeling en verblijf.

Voor de ouderenzorg en verpleegzorg ligt het accent voor De Horst en Weidesteyn op hoogcomplexe, chronische en revalidatiezorg voor ouderen. Veltman blijft zich richten op beschermd wonen. Andere centra ontwikkelen zich tot woonwijkcentra waarin care, cure en welzijn geïntegreerd worden aangeboden, samen met de zorgpartners.

Het nieuwe meerjarenbeleid is gebaseerd op een onderzoek in de care, een advies van een raad van achttien dokters, verschillende themabijeenkomsten en interviews met interne en externe stakeholders, diverse rapporten en doorgerekende scenario’s.

Nieuwe naam
De nieuwe naam komt voort uit een oproep onder alle medewerkers. Janson: ‘De naam Zorggroep Leveste Middenveld past niet meer bij de zorggroep die we nu zijn. Zowel inhoudelijk als geografisch dekt hij de lading niet meer. We gaan een nieuwe beleidsperiode in, waarbij we nog meer de samenhang zoeken tussen alle onderdelen van onze zorggroep. In juni deden we daarom een oproep aan iedereen binnen onze zorggroep om een passende naam te verzinnen. Een naam die alle bouwstenen en kernwaarden van onze zorggroep verbindt. We hebben veel namen ontvangen, deze gewikt en gewogen, gecombineerd en getoetst. Wij zijn blij dat twee van onze eigen medewerkers de naam Treant hebben voorgedragen.’

Bron: Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM)

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen