Drie op de vijf Nederlanders zou angststoornis niet melden bij sollicitatie

angststoornisOnderzoek in het kader van de Landelijke Dag Psychische Gezondheid over angst
Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking[1] zou, als zij een angststoornis zouden hebben, dit niet vermelden bij een sollicitatie. Dit omdat zij verwachten dat openheid over een angststoornis hun kans om aangenomen te worden verkleint. Daarnaast geeft 39% aan dat zij als werkgever een sollicitant met een angststoornis minder snel in dienst zouden nemen dan iemand met dezelfde kwalificaties zónder deze aandoening.

Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid, uitgevoerd in het kader van de 17e Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Thema van deze Landelijke Dag is angst. Het Fonds werkt dit jaar samen met de Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF).

Fonds Psychische Gezondheid is bezorgd over de uitkomst van het onderzoek. De organisatie streeft naar meer openheid over en begrip voor psychische problemen; uit deze cijfers blijkt dat er nog heel wat moet gebeuren om dit te bereiken. Gezien het feit dat 1 op de 5 Nederlanders ooit in zijn of haar leven een angststoornis krijgt, is de kans groot dat werkgevers ermee te maken krijgen.

Aannames bij angststoornissen
Baer Jonkers, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid: “We vroegen de mensen die aangaven dat ze als werkgever sollicitanten met een angststoornis minder snel aan zouden nemen, waarom zij deze keuze zouden maken. Een van de meest opvallende uitkomsten is dat 33% van hen verwacht dat mensen met een angststoornis zich vaak ziek melden. Sommigen van hen (4%) geven aan dat ze niet willen samenwerken met iemand met een angststoornis. Iedereen met een angststoornis is anders en er zijn diverse angststoornissen[2]. Wij vinden het daarom belangrijk dat er naar individuele personen en hun stoornis wordt gekeken en dat aannames vooraf zoveel mogelijk worden vermeden.”

Openheid van belang
Jonkers: “Het wordt tijd dat er meer openheid komt over psychische aandoeningen, ook op de werkvloer. Nogmaals, ieder mens is anders en de ene angststoornis is de andere niet. Dat iemand een angststoornis heeft, hoeft niet te betekenen dat diegene niet functioneert op het werk. Daarom vragen wij werkgevers om mensen met een angststoornis niet bij voorbaat ‘af te schrijven’.”

Meer informatie
Meer over de Landelijke Dag Psychische Gezondheid, het onderzoek van Motivaction en informatie en tips over angststoornissen is te vinden op www.psychischegezondheid.nl/landelijkedag

[1] Onderzoek Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid, september 2014. 60% zou een angststoornis niet vermelden bij een sollicitatie.

[2] Zie www.psychischegezondheid.nl/angststoornissen

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen