Moderne CT-scanner brengt aderverkalking nauwkeurig in beeld

CT-scan Martijn den Dekker: Imaging biomarkers for detection of coronary artery disease
De nieuwste generatie CT-scanners kunnen heel nauwkeurig laten zien in welke mate aderen in de benen of armen van binnen verkalkt zijn. Dat maakt ze mogelijk geschikt als one-stop shop: één test ter vervanging van andere, voor de patiënt meer belastende tests. De CT-scan geeft snel uitsluitsel over de ernst van en het verwachte ziektebeloop van de vernauwingen. Die stelling poneert Martijn den Dekker in zijn promotieonderzoek.

Aderverkalking in benen of armen (‘perifeer vaatlijden’) komt veel voor in de Westerse wereld: 29% van alle vijftigplussers heeft het in meer of mindere mate. Artsen maken een onderscheid tussen een vernauwing of verwijding van de aderen. Door de problemen in een vroeg stadium op te sporen, kunnen veel medische complicaties voorkomen worden. Daarom zoeken wetenschappers naar de beste manier om de risico’s in een vroeg stadium goed in te schatten. Een CT-scan is één van die manieren.

Den Dekker ontdekte dat er binnen de nieuwere generatie CT-scans grote verschillen bestaan in de nauwkeurigheid waarmee ze een vernauwing van de aderen in beeld kunnen brengen. CT-scans maken gebruik van meerdere rijen detectoren die samen om het lichaam draaien om een driedimensionaal beeld van de binnenkant te krijgen. Problemen treden vooral op bij ernstige aderverkalking, waarbij plaatselijke vernauwingen de algemene resultaten te negatief beïnvloeden. De promovendus concludeert dat scanners met 16 detectorrijen wat dit betreft significant slechter scoorden dan state-of-the-art scanners met 64 detectorrijen of meer. Den Dekker verwacht dat de nieuwere scans, samen met andere niet-belastende technieken, kunnen dienen als standaardbehandeling om coronair lijden in een vroeg stadium vast te stellen.

Curriculum Vitae
Martijn den Dekker (1978) studeerde tot 2004 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het Center for Medical Imaging van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd bekostigd door het UMCG, waar Den Dekker werkzaam is als radioloog in opleiding. De titel van zijn proefschrift luidt: “Imaging biomarkers for detection of coronary artery disease”.

Bron: UMCG