Persoonlijk en maatschappelijk herstel is mogelijk

Array

psychotherapiePersoonlijk herstel en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige en/of chronische psychische aandoeningen is mogelijk. Mits iedereen daar vol op inzet: mensen met psychische aandoeningen zelf, hun naasten en zorgprofessionals; maar ook zorgmanagers, bestuurders en de lokale en landelijke overheid.

Dat is de conclusie van het Trimbos-rapport Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ontwikkelingen in praktijk en beleid, dat deze week door minister Schippers is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Stagnatie versus herstel
Het rapport laat zien dat de persoonlijke en maatschappelijke levensloop van veel mensen met ernstige en/of chronische psychische aandoeningen op barrières stuit: traumatisering, ervaringen van afwijzing, stigmatisering, het ontbreken van de gelegenheid en kansen een eigen leven op te bouwen of te herpakken, het ontbreken van adequate steun om die problemen het hoofd te bieden. Veel mensen met ernstige psychische aandoeningen willen niettemin een zinvol, sociaal en actief leven leiden. Daarvoor is het nodig om deze barrières te doorbreken en het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychische aandoeningen nog veel nadrukkelijker centraal te stellen in praktijk en beleid.

Brede aanpak
Het rapport laat zien dat er op veel fronten al initiatieven zijn om mensen beter bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel te ondersteunen. Maar het palet is nog zeer gefragmenteerd. Ondertussen staan een aantal ingrijpende transities voor de deur: de ambulantisering en overheveling van taken naar gemeenten.

In het rapport wordt geïnventariseerd wat er op basis van de ervaringen tot nu toe voor nodig is om te zorgen dat de veranderingen die in de komende jaren in de zorg gaan plaatsvinden, daadwerkelijk gaan bijdragen aan de totstandkoming van een herstelondersteunend en participatiebevorderend zorglandschap. Aan bod komen perspectieven en initiatieven van mensen met ernstige psychische aandoeningen zelf, ontwikkelingen rond de professionele zorg, de maatschappelijke context en het stelsel van wet- en regelgeving.

Download het rapport via onderstaande link naar de webwinkel. Daar vindt u ook de andere GGZ Trendrapportages.

Bron: Trimbos-instituut

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen