CBS en UvA stellen leerstoel Registratie van doodsoorzaken in

naderende-doodProf. dr. J.W.P.F. (Jan) Kardaun is benoemd tot bijzonder hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal op 1 november 2014 zijn werkzaamheden beginnen aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), voor 1 dag per week. Voor de rest van zijn tijd blijft Jan Kardaun werkzaam als medisch wetenschapper bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vernieuwing doodsoorzakenstatistiek
De nieuwe leerstoel is ingesteld om de doodsoorzakenstatistiek te vernieuwen door deze aan te passen aan de huidige tijd, waarin veel mensen pas op hoge leeftijd overlijden terwijl ze aan meerdere chronische ziekten lijden. De leerstoel richt zich op het herdefiniëren van het begrip ‘doodsoorzaak’.

Hierdoor moet het mogelijk gemaakt worden om één oorzaak aan te wijzen waar dat duidelijk het geval is, maar meerdere oorzaken aan te wijzen indien er geen doorslaggevende doodsoorzaak is. Veranderingen in deze statistiek worden onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie internationaal afgestemd.
De leerstoel Registratie en Statistiek van doodsoorzaken richt zich verder op het verbeteren van de kwaliteit van de verzamelde gegevens, waarbij in de toekomst gebruik wordt gemaakt van de elektronische aanlevering door artsen.

Met het instellen van deze leerstoel wordt een bijdrage geleverd aan de dialoog tussen het CBS en de wetenschap. De leerstoel richt zich daarbij op een statistiek die niet alleen een van de oudste is (sinds 1851) maar nog steeds een van de meest geraadpleegde statistieken in Nederland, vanuit vele onderzoeksgroepen.

Over Jan Kardaun
Jan Kardaun studeerde geneeskunde in Groningen (1981), werd opgeleid tot sociaal-geneeskundige (1987) en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1990). Sinds 2006 bekleedt hij de functie van Medisch ambtenaar van het CBS, en ziet hij toe op het samenstellen van de doodsoorzakenstatistiek.

Bron: CBS