Nieuwe huisartsenrichtlijn ADHD bij kinderen terughoudend met medicatie

Array

ADHD-jochieOp 5 november verschijnt een nieuwe richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) die de huisarts handvatten geeft voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen. Deze NHG-Standaard adviseert om probleemgedrag eerst met voorlichting, ouder- en leerkrachtbegeleiding en eventueel gedragstherapie proberen te verhelpen. Alleen als dit onvoldoende effect heeft, komt ondersteunende medicatie aan de orde. Op Thuisarts.nl verschijnt informatie voor ouders over ADHD, omgaan met probleemgedrag en medicijnen.

De huisarts krijgt vaak vragen over het gedrag van kinderen in verband met ADHD: ouders, leerkrachten of kinderen zelf vragen om diagnostiek en behandeling. Naar schatting 3 tot 5% van de kinderen onder de 16 jaar voldoet aan de criteria voor ADHD. Met de nieuwe richtlijn kunnen huisartsen bepalen of er aanleiding is om bij een kind aanvullend onderzoek naar ADHD te laten verrichten.

Diagnose ADHD
Nadere diagnostiek naar ADHD is zinvol als het gedrag leidt tot duidelijke beperkingen in het functioneren, zowel thuis als op school, en behandeling, al dan niet met medicatie, nodig zal zijn om de problemen te verminderen. Huisartsen kunnen ook de diagnose ADHD stellen, mits zij voldoende kennis en expertise in huis hebben en er goede samenwerkingsafspraken zijn met andere zorg- en hulpverleners op gebied van ADHD.

Opvoedingsadviezen
Grenzen stellen, consequent zijn , time-outs en beloningen geven: het zijn opvoedingsadviezen die voor alle kinderen gelden. In de standaard staan tips om deze adviezen beter en gemakkelijker, samen met het kind, op te volgen. Ook zijn ze van toepassing voor kinderen die niet de diagnose ADHD hebben, maar toch heel druk en impulsief zijn. Voor ouders zijn deze tips terug te vinden op Thuisarts.nl.

Nooit alleen medicatie
Het gebruik van medicatie voor ADHD is in vijf jaar tijd verdubbeld. Ongeveer 5% van alle schoolkinderen gebruikt een medicijn voor ADHD. De NHG-Standaard adviseert alleen medicatie in te zetten als ouder- en leerkrachtbegeleiding en gedragstherapie van het kind onvoldoende effect hebben. Bovendien: “medicatie is ondersteunend, nooit de enige vorm van behandeling”, staat in de standaard geschreven. De huisarts controleert kinderen met ADHD twee keer per jaar om het effect van de behandeling te evalueren en zo nodig een herhaalrecept voor de medicatie uit te schrijven.

In samenspraak
De standaard is ontwikkeld in samenspraak met de jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen