Eerder voor zedendelicten veroordeelde verpleegkundige slaat toe in ziekenhuis Heerlen

0
365

Een verpleegkundige met een veroordeling voor een zedendelict heeft in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen meer slachtoffers kunnen maken. Drie jonge vrouwelijke patiënten hebben aangifte gedaan tegen de man wegens ontucht en verkrachting. Ook een andere patiënte zegt dat ze werd benaderd voor intiem contact en een stagiaire klaagde over seksuele intimidatie. Het ziekenhuis kreeg de eerste klacht over de verpleegkundige in april 2012 van een patiënte die zei dat ze tijdens een nachtdienst seksueel was misbruikt. Het ziekenhuis had geen VOG van de werknemer en heeft deze ook na het voorval niet opgevraagd. En heeft na een coachingstraject de verpleegkundige toch weer toegelaten in de nachtdienst. Begin 2013 deed een andere patiënte aangifte tegen hem deed wegens verkrachting. Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat de man was veroordeeld. Hij werd ontslagen en het ziekenhuis diende een tuchtklacht tegen hem in. Op 27 augustus 2013  kwam deze kwestie al in de openbaarheid, toen is niet gemeld dat het een reeds veroordeelde verpleegkundige betrof.

vog_617f64e1Het Atrium MC liet woensdag in een reactie weten dat toen de man in 2009 in dienst kwam, niet alle verpleegkundigen werden gescreend. Naar aanleiding van de gebeurtenissen is dat veranderd. Het ziekenhuis had geen VOG van de werknemer en heeft deze ook na het voorval niet opgevraagd.
De algemeen geldende verplichting dat zorginstellingen voor iedere medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen, zou in 2013 al worden ingevoerd maar is geschrapt uit de Wet Kwaliteit klachten en geschillen. Dit was te danken aan een aangenomen amendement van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij.

Volgens de SGP was de verplichting voor aanbieders om voor iedere nieuwe werknemer een VOG aan te vragen te belastend.
Vanaf 2015 moeten álle verpleegkundigen in het ziekenhuis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg legde aan de man woensdag een beroepsverbod op. De tuchtrechter meent dat voldoende vaststaat dat de verpleegkundige zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jonge vrouwelijke patiënten.