10 jaar TAVI hartklepvervanging

10 jaar transkatheter aortaklepvervanging: nu volwaardige behandeling voor inoperabele en hoog risico patiënten 
Aortaklepvervanging bij patiënten met aortastenose en een hoog operatierisico heeft zich in een korte periode van 10 jaar ontwikkeld tot een volwaardige behandeling. Zo concludeert het cardiologie team van het Erasmus MC in een recente publicatie in Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Daarin zijn de toepasbaarheid  en bevindingen van 10 jaar transkatheter aortaklepvervanging  (TAVI) van Erasmus MC gepubliceerd. De minimaal invasieve methode voor aortaklepvervanging bij ernstige aortaklepstenose is zeer geschikt  voor mensen die klachten vertonen en een te hoog operatierisico lopen vanwege hoge leeftijd, voorgeschiedenis of comorbiditeit. 30-40% van de patiënten met symptomatische aortaklepstenose werden niet doorverwezen voor chirurgische klepvervanging vanwege hoge leeftijd, voorgeschiedenis of comorbiditeit. Voor deze groep is de TAVI ontwikkeld.

De eerste succesvolle hartklepimplantatie via een katheter vond plaats in 2002 en het Erasmus MC deed de eerste implantatie in 2005 . Inmiddels is de veiligheid van hartklepvervanging via een katheter vergelijkbaar met de open hart procedure en opgenomen in de richtlijn sinds 2012. De nieuwste hartkleppen kunnen heel precies geplaatst worden en geven geen tot nauwelijks lekkage van de aorta.  Dankzij toegenomen ervaring, verbetering van kathetertechnologie en inzicht in de oorzaken is het aantal complicaties in de afgelopen jaren verminderd.

Uit de meest recente studieresultaten en bevindingen van het Erasmus MC blijkt dat de TAVI procedure voor hoog risicopatiënten niet alleen een betere overleving, maar ook een betere kwaliteit van leven biedt. Het Erasmus MC behandelt wekelijks patiënten per jaar met de nieuwe TAVI methode.

  • Prevalentie van aortaklepstenose stijgt met de leeftijd: boven de 75 jaar heeft 12,4% aortastenose en bij 3-5% is sprake van ernstige aortastenose
  • De prognose is slecht als er klachten zoals vermoeidheid, dyspneu (kortademigheid), verminderd inspanningsvermogen, bewustzijnsverlies, pijn op de borst, of verminderde kamerfunctie bij aortastenose aanwezig zijn, is de prognose slecht: jaarlijks kans op sterfte van 30% bij onbehandelde aortastenose
  • Tot voor kort was aortaklepvervanging via een open hart operatie de meest aangewezen behandeling
  • Sinds 10 jaar is een hartklepimplantatie op de bestaande, verkalkte hartklep mogelijk via een minimaal invasieve operatie (via de lies of een kleine opening in de borst)
  • Deze transkatheter aortaklepvervanging (TAVI) is minder ingrijpend dan de open hart procedure, omdat het borstbeen niet geopend wordt, het hart niet stilgelegd wordt en er geen hart/longmachine nodig is, en onder lokale verdoving met sedatie uitgevoerd kan worden

Bron: NTVG publicatie van 25-10-2014

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen