Medisch Industrienieuws

Nederlanders weten te weinig over bloed en plasma doneren

Wat weet Nederland van bloed en plasma doneren? Te weinig, zo blijkt uit de Bloedmonitor 2022 van Sanquin. 43% van de Nederlanders denkt niet te mogen doneren, op basis van redenen die lang niet altijd blijken te kloppen. Dit jaar presenteert Sanquin voor het eerst de Bloedmonitor, een onderzoek waarin Nederlanders wordt gevraagd naar hun […]

Lees Meer

Bezuinigingsdrang verzekeraars leidt tot meer medicijntekorten

Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars maakt onze medicijnvoorziening onnodig kwetsbaar. Oplopende medicijntekorten zorgen voor meer frustratie en agressie bij de apotheekbalies, wat weer zorgt voor extra uitstroom van personeel, waardoor patiënten nog langer moeten wachten op hun belangrijke medicijnen. Na Zweden is Nederland het goedkoopste land in Europa, als het gaat om prijzen van medicijnen waarop […]

Lees Meer

De stand van zaken van esketamine

Er is veel te doen rondom het nieuwe medicijn Esketamine. Nu het goedgekeurd is als middel tegen hardnekkige depressies, en in het basispakket wordt aangeboden, blijkt de verkrijgbaarheid vooralsnog een enorme uitdaging.   Orale esketamine bij patiënten met ernstige, niet-psychotische, behandelingsresistente depressie Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg wordt tijdelijke financiering verstrekt voor behandelingen die qua […]

Lees Meer

‘Intensievere samenwerking onvermijdelijk bij de ontwikkeling van geneesmiddelen’

Wanneer je maar kans hebt dat 1 op de 30 pogingen succesvol is bij het ontwikkelen van geneesmiddelen, weeg je als investeerder en farmaceut het risico zorgvuldig. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het rapport van minister Kuipers en een artikel […]

Lees Meer

‘Geneesmiddelenontwikkeling is complex, daarom is samenwerken heel belangrijk’

Laten we sámen het proces van geneesmiddelenontwikkeling verbeteren, en vooral ook versnellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot lagere ontwikkelkosten. Wij herkennen veel in het rapport over de financiering van geneesmiddelenontwikkeling dat minister Kuipers (VWS) woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Geneesmiddelenontwikkeling is complex, kostbaar en risicovol. In een serie rapporten die het ministerie gisteren publiceerde, […]

Lees Meer