Vertrouwen in zorgverzekeraars extreem laag

zorgverzekeringDit is een origineel bericht van De Zaak van Vertrouwen
Het vertrouwen van consumenten in zorgverzekeraars is erg laag. Het ligt zelfs lager dan het vertrouwen in verzekeraars in het algemeen. Opvallend is ook dat de beloftes die de vele aanbieders doen, nauwelijks geloofd worden door de consument. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten door De Zaak van Vertrouwen, Assurantie Magazine en onderzoeksbureau Multiscope.

Zorgwekkend laag vertrouwen in zorgverzekeraars
De gemiddelde Vertrouwensscore voor Nederland is 56. De gemiddelde Vertrouwensscore ligt ver onder het gemiddelde, namelijk 26. De zorgverzekeraar die het best scoort is Univé met een score van 36. Het laagst scoort Azivo met een vertrouwensscore van 2.

Uit een vergelijking tussen verzekeraars en zorgverzekeraars blijkt dat deze laatste aanzienlijk lager scoren. Het vertrouwen in verzekeraars is niet best, zorgverzekeraars worden nog minder vertrouwd. Zorgelijk, want gezondheid, en de daarbij behorende ziektekostenverzekering zijn basale waarden in ieders leven. Zeker op het moment dat de macht van verzekeraars toeneemt mag je hopen dat het vertrouwen op orde is.

Overstappen op prijs, niet op vertrouwen
Opvallend is dat in deze overstapperiode vooral de concurrentie wordt aangegaan op basis van prijs en er nauwelijks aandacht is voor vertrouwen. Dit terwijl 90% van de respondenten aangeeft dat vertrouwen belangrijk is bij de keuze van en verzekeraar. Volgens consumenten zijn betrouwbaarheid (65%), klantvriendelijkheid (46%), eerlijkheid (46%) en transparantie (44%) de belangrijkste aspecten voor zorgverzekeraars. Alle vier hebben een directe relatie met het begrip vertrouwen.

Beloftes worden niet geloofd
Opvallend is dat gemiddeld slechts 20% van de consumenten gelooft dat de belofte die een zorgverzekeraar in de reclame doet ook daadwerkelijk wordt nagekomen. Verontrustend, omdat beloftes nakomen een wezenlijke stap is op weg naar herstel van vertrouwen. Vertrouwen is deels gefundeerd op het nakomen van beloftes. Wellicht dat aanbieders beter moeten nadenken over welke beloftes ze eigenlijk doen.

Waarom dit onderzoek?
Nu vele zorgverzekeraars in de media flink de trom roeren om consumenten te verleiden over te stappen van zorgverzekeraar leek het De Zaak van Vertrouwen zinvol, in samenwerking met Assurantie Magazine en Multiscope onderzoek te doen naar het vertrouwen in zorgverzekeraars in Nederland. Het complete onderzoek is te lezen in AM Magazine van november.

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een onderzoek onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij n=1.019 consumenten het onderzoek volledig hebben ingevuld. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking.

Over De Zaak van Vertrouwen
Vertrouwen is de basis is van elke interactie, communicatie en relatie. Tussen mensen én organisaties. Geen enkele organisatie kan het zich veroorloven vertrouwen te verwaarlozen of te negeren. Internet zorgt voor transparantie, een zeer mondige consument en nieuwe vormen van concurrentie, waardoor organisaties veel kritischer bekeken worden voor wat betreft hun beloftes en waardoor het vertrouwen steeds vaker onder druk staat. De eerste stap op weg naar vertrouwen, is het nakomen van beloftes. De Zaak van Vertrouwen helpt organisaties bij het vinden van de balans tussen de belofte, het werkelijke product en de mens.

Over Assurantie Magazine
AssurantieMagazine: am: is het leidende vakplatform voor verzekeraars en onafhankelijke financiële adviseurs.

Over Multiscope
Multiscope is toonaangevend op het gebied van online marktonderzoekpanels. Het bedrijf voert landelijk representatief marktonderzoek uit via haar consumentenpanel (140.000+ leden), B2B panel (70.000+ leden) en een negental gespecialiseerde doelgroepenpanels. Tevens ondersteunt Multiscope opdrachtgevers met de opbouw, beheer en exploitatie van eigen panels en levert het software voor online markonderzoek. Daarnaast loopt Multiscope voorop op het terrein van social media research. Met Momentum levert Multiscope een tool waarmee data uit social media verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd wordt.

Bron: ANP Perssupport