Om fouten bij medicijnvoorschrijving te voorkomen, adviseert het St Jansdal patiënten het overdragen van hun medische gegevens aan LSP

0
224

Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, adviseert het St Jansdal patiënten hun apotheek toestemming te geven voor het overdragen van hun medicijngegevens. Dit kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Zo weten patiënten zeker dat zorgverleners van het St Jansdal goed inzicht hebben in hun actuele medicijngegevens, zodra zij in het ziekenhuis komen voor een polikliniekbezoek, een geplande of spoedopname.

Nadat de patiënt op www.ikgeeftoestemming.nl akkoord heeft gegeven, hebben zorgverleners toegang tot het medicatiedossier. Toestemming geven kan ook per formulier.

binair digitaalPatiënten kunnen bij hun eigen apotheek of bij de poli-apotheek in het St Jansdal op een formulier aangeven dat zij toestemming geven voor uitwisseling van hun medicatiegegevens. De apotheek verzorgt dan de administratie hiervan. Het St Jansdal raadt patiënten aan om ook zelf altijd een actueel overzicht van hun geneesmiddelen bij zich te dragen.

Landelijk Schakelpunt
De website www.ikgeeftoestemming.nl is van het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarbij ziekenhuis St Jansdal is aangesloten. Zorgverleners en medewerkers in apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen kunnen via het LSP gegevens uitwisselen over verstrekte medicatie.