LUMC en huisartsen intensiveren samenwerking Leidse spoedpost

0
298

Huisarts poortwachter acute patiënt
De Leidse spoedpost in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt een andere opzet: de huisartsenpost komt letterlijk voor de Spoedeisende Hulp van het LUMC. Op deze manier komt de patiënt direct op de goede plek terecht zodat hij niet onnodig gebruik hoeft te maken van dure medische faciliteiten. De intensivering van de samenwerking levert een bijdrage aan de  verbetering van de kwaliteit van de acute zorg in de Leidse regio. Daarnaast voorkomt dit een onnodige aanslag op de eigen bijdrage van de patiënt.

huisartsenpostHuisarts als poortwachter
De spoedpost betreft de zorg voor acute patiënten, die in de avond, nacht en in het weekend medische zorg nodig hebben. Een deel van deze patiënten kan hiervoor prima terecht bij een huisartsenpost, een ander deel heeft  extra zorg nodig van het ziekenhuis. In de nieuwe situatie komt de huisartsenpost letterlijk vóór de Spoedeisende Hulp van het LUMC, terwijl deze wel gebruik kan (blijven) maken van diverse faciliteiten die het ziekenhuis biedt. Hiermee komt de huisarts aan de poort van de acute zorg keten te staan en is hij verantwoordelijk voor de eerste verdeling van acute patiënten.

Om tot de nieuwe situatie te komen is eerst nog wel een belangrijke verbouwing van de huidige SEH-locatie LUMC noodzakelijk. Op 2 december jongstleden  tekenden de drie voorzitters van de Raden van Bestuur van de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), de Doktersdienst Duin & Bollen (DDDB) en het LUMC een intentieverklaring om tot de nieuwe situatie te komen. De intensivering van de samenwerking wordt de komende jaren verder vorm gegeven.

Bron: LUMC