Contracten Martini Ziekenhuis met grote zorgverzekeraars 2015 rond

overeenkomst-225x200Het Martini Ziekenhuis is met de vier grote verzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) tot overeenkomst gekomen voor de contractering voor 2015. Hans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis: ‘Het waren dit jaar, meer dan ooit  lastige onderhandelingen. Het resultaat is dat we in 2015 zeer beperkte ruimte hebben voor groei, specifiek bedoeld voor de dure geneesmiddelen. Het is de bedoeling dat we een gelijkblijvend aantal patienten zullen zien als in dit jaar. Zo blijven we ruim binnen de kaders van het landelijk hoofdlijnenakkoord en nemen wij ook onze verantwoordelijkheid om de stijging van de kosten in de zorg in Nederland in de hand te houden.’

Voor de patiënten van het Martini Ziekenhuis betekent dit dat zij gewoon terecht kunnen bij hun vertrouwde specialist. Toch wil Feenstra wel adviseren om goed te vergelijken wat onder welke polis wel en niet vergoed wordt. ‘Bij sommige budgetpolissen is de zorg in het Martini Ziekenhuis niet gegarandeerd. Let dus op bij het afsluiten van de zorgverzekering, anders kun je voor onverwachte verrassingen komen te staan.’

Begin 2015 zal het Martini Ziekenhuis proberen om met zowel Menzis als Achmea tot meerjarencontracten te komen. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat er voor beide partijen goede afspraken worden gemaakt die voor de patiënten gunstige effecten hebben. Zodat diagnostiek en behandeling nog klantvriendelijker kunnen worden ingericht en de doelmatigheid verder vergroot. Daarnaast moet er ruimte zijn voor vernieuwing en blijft het belangrijk afspraken te maken over dure geneesmiddelen.