KNGF Geleidehonden onderzoekt nieuw type zorghond

hond neusDit is een origineel bericht van KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden start een onderzoek naar de inzet van dementiehonden bij jonge mensen (40-65 jaar) met dementie. Hiervoor gaat KNGF Geleidehonden de samenwerking aan met het VUmc Alzheimercentrum, de Afdeling Psychiatrie van VUmc, en de Open Universiteit in Heerlen. Begin 2015 worden de eerste dementiehonden ingezet bij mensen met dementie.

Wetenschappelijk onderzoek
Hebben honden met speciale vaardigheden een positief effect op de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie? ‘Het VUmc Alzheimercentrum heeft deze vraag neergelegd bij KNGF Geleidehonden vanwege onze expertise op het gebied van hond en handicap’, vertelt Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden. ‘Ervaringen van een Schotse collega-geleidehondenschool geven aanleiding te veronderstellen dat interactie met honden een positieve invloed heeft op dementiepatiënten. De honden spelen een rol bij routinehandelingen en bij beweging, wat heel belangrijk is bij dementie. Daarnaast kunnen ze ook een schakel zijn bij sociale contacten.’

Om de effecten goed te kunnen meten, is nader wetenschappelijk onderzoek nodig. Bij de gezamenlijke pilot naar dementiehonden brengt het VUmc Alzheimercentrum, als nationaal diagnostiek- en behandelcentrum voor dementie, kennis en ervaring in. Ook selecteert het centrum de patiënten die aan de pilot zullen deelnemen. Naast het Alzheimercentrum zal de afdeling Psychiatrie van VUmc participeren vanwege de expertise op het gebied van psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie. KNGF Geleidehonden verzorgt in samenwerking met een externe partij de inzet van dementiehonden en hun begeleiders. De Open Universiteit levert de expertise over mens-dierrelaties en de effecten van dier-ondersteunde interventies op kwetsbare populaties.

Speciaal geselecteerde honden
De honden zijn speciaal geselecteerd voor dit onderzoek en vallen onder de categorie interventiehonden binnen KNGF Geleidehonden. Dit betekent dat zij niet 1 op 1 worden ingezet bij een vaste baas. De dementiehond is onderdeel van een therapie. Hij kan omgaan met verschillende situaties, luistert goed en beheerst extra vaardigheden, zoals apporteren, zoeken van voorwerpen en omrollen. Het contact tussen de dementiehond en de patiënten wordt samen met de behandelaars van de deelnemende patiënten stapsgewijs opgebouwd. Op welke manier en hoe vaak de interventiehond en de betrokken patiënt elkaar zullen zien, wordt per geval bekeken. ‘Deze pilot is een mooie kans om onze ervaring en kennis op het gebied van hond en handicap in te zetten en breder beschikbaar te maken. Wij zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, zegt Ellen Greve. Als Nationale Zorghonden Autoriteit is het de missie van KNGF Geleidehonden om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond.

Eerste resultaten
Het pilotproject valt onder de regie van KNGF Campus, het kennis- en innovatiecentrum van KNGF Geleidehonden. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Anthrozoölogie aan de Open Universiteit in Heerlen en prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij het VU medisch centrum. De onderzoeksfase start in januari 2015. In het voorjaar van 2016 worden de eerste resultaten verwacht.

KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds)
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-) geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

Bron: ANP Perssupport

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen