Medicijnjournaal IVM met oa Beleid rondom ADHD, beleid nieuwe geneesmiddelen en onderwerpen FTO-agenda 2015

0
1189

Het Medicijnjournaal, aflevering 8
In oktober is de NHG-standaard ADHD bij kinderen gepubliceerd. Dr. Marie?lle van Avendonk, wetenschappelijker medewerker van het NHG licht toe aan welke voorwaarden een huisarts moet voldoen om de diagnose ADHD bij kinderen te stellen. Ook gaat ze in de op controles die van belang zijn bij het gebruik van methylfenidaat.

Vortioxetine (Brintellix®) is een nieuw antidepressivum dat sinds 1 december beschikbaar is voor de Nederlandse markt.

De Europese geneesmiddelenautoriteit heeft een aangescherpt advies over valproaat tijdens de zwangerschap naar buiten gebracht. Apotheker Bernke te Winkel van de Teratologie Informatie Service (TIS) licht toe wat dit advies inhoudt en hoe zorgverleners een afweging kunnen maken over de risico’s van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap of lactatieperiode.
In 2015 krijgt de webversie van het Farmacotherapeutisch Kompas een nieuwe structuur. Drs. Sandra Landa van het Zorginstituut Nederland (voorheen College Voor Zorgverzekeringen) licht toe hoe artsen en apothekers de nieuwe versie van het Kompas kunnen gaan gebruiken.

Het achtste audiovisuele Medicijnjournaal geeft het laatste nieuws over nieuwe geneesmiddelen. Het journaal is bedoeld om op een prettige en praktische wijze het thema nieuwe geneesmiddelen op de FTO-agenda te zetten. Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan een nieuw antidepressivum, de NHG-standaard ADHD bij kinderen en de komende veranderingen in het farmacotherapeutisch kompas. Dit Medicijnjournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS en zorgverzekeraar VGZ.

Door het invullen van deze korte enquête kunt u ons helpen het medicijnjournaal te blijven verbeteren.

Bron: IVM