’s Heeren Loo Zorggroep legt de basis voor innovatieve zorgdomotica

Array

Op dinsdag 9 december jl. tekende de ’s Heeren Loo Zorggroep een overeenkomst met CLB Integrated Solutions B.V. De komende 10 jaar gaan zij samen invulling geven aan de doorontwikkeling van zorgdomotica binnen de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Met deze overeenkomst kiest de zorggroep voor één leverancier en één toepassing voor zorgdomotica.

Visie op zorgdomotica
Paul de la Chambre, voorzitter Raad van Bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep: “Bij alles wat wij doen, staat het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze cliënten centraal. Zorgdomotica levert hier een belangrijke bijdrage aan. Door het contract met CLB hebben wij straks één nieuwe uniforme oplossing. Dit is een goede basis voor innovatieve toepassingen en we boeken meteen grote kwalitatieve & functionele vooruitgang door de inzet van AB3 (derde generatie Akoestische Bewaking) en stressed voice.”

heerenloo

Niels de Bruin, algemeen directeur CLB (links) en Paul de la Chambre, bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo Zorggroep

Een concreet voorbeeld hiervan is de ‘Eervolle Vermelding Technische Innovatie’ die
’s Heeren Loo Zorggroep en CLB ontvingen tijdens de beurs ‘Domotica & Slim Wonen’ voor het pilot project AB3 op een locatie van ’s Heeren Loo Zorggroep in Geldermalsen. Meldingen veroorzaakt door bijvoorbeeld onweer, wasmachines en voorbijkomende treinen worden door AB3 herkend en niet langer aangeboden als melding. Dit voorkomt een hoop ongewenste meldingen. Er wordt efficiënter gewerkt en de cliënten ervaren minder inbreuk op de privacy, doordat er minder uitluistermomenten nodig zijn. Hieruit blijkt dat beide partijen innovatie en toekomstgericht denken hoog in het vaandel hebben staan.

Kwaliteit van bestaan
Zorgdomotica biedt ondersteuning bij de zelfredzaamheid, participatie en eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking zodat zij zo normaal en prettig mogelijk kunnen leven met oog voor de bijbehorende ethiek en wetgeving. De oplossing van CLB draagt bij aan deze doelen. Niels de Bruin, algemeen directeur CLB, over de inhoud: ”CLB biedt een integrale oplossing voor zorgdomotica en persoonsalarmering. Het is een toekomstvast, 24-uurs systeem, waarbij de nieuwste technologieën worden toegepast om zo bij te dragen aan het bieden van de veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg die ’s Heeren Loo Zorggroep nastreeft.”

Veilige leef- en werkomgeving
De ’s Heeren Loo Zorggroep implementeert volgend jaar ook de stressed voice technologie van CLB. Hiermee kunnen agressie en andere emoties snel worden gedetecteerd. Door inzet van deze technologie kunnen onveilige situaties sneller worden beoordeeld en in de kiem worden gesmoord. Deze technologie levert in combinatie met persoonsalarmering een belangrijke bijdrage aan een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

CLB Foundation
Om het partnership te benadrukken, heeft de CLB Foundation aan de ’s Heeren Loo Zorggroep een cheque overhandigd ter waarde van € 50.000,- ter ondersteuning van activiteiten met cliënten. De medewerkers van CLB zijn als vrijwilliger betrokken bij deze activiteiten.

Bron: ’s Heeren Loo Zorggroep

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen