Smog door vuurwerk tijdens oudjaarsnacht

Array

vuurwerksmogIn de eerste uren na middernacht zullen de stofconcentraties in Nederland (sterk) verhoogd zijn door vuurwerk. De hoogste concentraties zullen in stedelijk gebied voorkomen.

Gezondheidseffecten
Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen last ondervinden. Men kan klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen.

Uurconcentraties fijn stof
Tijdens de jaarwisseling worden vooral in de eerste uren na middernacht hoge concentraties verwacht. De gemeten uurconcentraties zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website (http://www.luchtmeetnet.nl/) van alle luchtmeetnetten in Nederland. De luchtkwaliteitsverwachting op http://www.lml.rivm.nl/ geeft het glijdend 24-uursgemiddelde. Op de site is ook een animatie te zien waarin de verwachting per uur getoond wordt.

Informatie over smog
• Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit,  en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR.
• Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties te vinden.
• Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
• Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.

Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen