Amphia leidt 60 oncologieverpleegkundigen op

0
271

Amphia is continu in beweging om ook in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven leveren. Een van de ontwikkelingen is de start van de in company-opleiding tot oncologieverpleegkundige in samenwerking met Erasmus MC. In december 2014 zijn de eerste elf cursisten met de opleiding gestart. Het doel is om in vier jaar tijd 60 oncologieverpleegkundigen intern op te leiden. Qua omvang uniek in Nederland.

Amphia LongoncologieDe beste zorg nu en in de toekomst
“Voorheen was een deel van de verpleegkundigen erkend opgeleid en kreeg een deel een oncologische opleiding in de vorm van bijscholingen,” vertelt bedrijfsmanager Marleen Rodenburg, “maar sinds afgelopen jaar zijn de eisen gesteld door de Stichting Oncologische Samenwerking aangescherpt. Voortaan moet het aantal oncologieverpleegkundige op een afdeling evenredig zijn aan het aantal oncologische patiënten op diezelfde afdeling.” Ofwel: als 50% van de patiënten op een verpleegafdeling een oncologische aandoening heeft, moet ook 50% van de verpleegkundigen op die afdeling oncologieverpleegkundige zijn. Binnen drie jaar moet elk ziekenhuis in Nederland aan deze nieuwe eis voldoen. Daarom start de komende vier jaar in Amphia elk jaar een nieuwe in company opleiding tot oncologieverpleegkundige, met telkens 15 plaatsen. Zo kunnen er in totaal 60 verpleegkundigen worden opgeleid. Dat is qua omvang uniek in Nederland.”

Kansen voor ervaren en jonge verpleegkundigen
In totaal zijn de verpleegkundigen 13 maanden in opleiding die bestaat uit een theoriegedeelte en een deel praktijk. Uniek aan deze opleiding is het feit dat verpleegkundigen hun stage boven-formatief kunnen lopen. Zij krijgen daardoor de kans om in korte tijd alle aspecten van het vak te zien. De tijdelijke ‘leegte’ die zij achterlaten wordt opgevuld door trainees die nu de kans krijgen werkervaring op te doen.

Patiënten goed voorbereiden op behandeling én herstel
Marleen benadrukt dat het technisch handelen van verpleegkundigen goed op orde is. De meerwaarde van de opleiding tot oncologieverpleegkundige zit met name in de voorlichting aan en begeleiding van patiënten. “De verpleegkundige leert zich beter inleven in wat het voor een patiënt betekent als hij na een ingreep het ziekenhuis weer verlaat. En kan patiënten daar dus beter op voorbereiden en in begeleiden.”