UMC Groningen en De Ommelander Ziekenhuis Groep kunnen verder met overnameplannen

overname samenVoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan het Universitair Medisch Centrum Groningen en De Ommelander Ziekenhuis Groep doorgaan met hun plannen om samen te gaan.

De concentratie moet vervolgens nog door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden beoordeeld op gevolgen voor de concurrentie.

De NZa geeft aan dat er sprake is van een zorgvuldige voorbereiding door beide partijen waarbij effecten van de concentratie in kaart zijn gebracht en zorgvuldig overwogen. Ook zijn alle betrokkenen (bijvoorbeeld cliëntenraden en personeel) geraadpleegd én is duidelijk dat de cruciale zorg (bijvoorbeeld crisishulp en acute verloskunde) geborgd is.

Sinds 1 januari 2014 voert de NZa een ‘zorgspecifieke fusietoets’ uit bij een concentratie van zorgaanbieders. Deze toets is zuiver procedureel met uitzondering van het onderdeel cruciale zorg.

Bron: NZa