Hart- en vaatziekten verminderen door ingrijpen stofwisseling

hart-en-vaatziekten-300x200Kunnen we het lichaam op een andere manier met zijn energie laten omgaan, en zo het risico op hart- en vaatziekten verkleinen? Die vraag staat de komende jaren centraal in een groot Nederlands onderzoek waarvoor de Hartstichting een subsidie van 5 miljoen euro toekent. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt hiervan 2 miljoen voor onderzoek naar vetopslag en vetverbranding.

“Niet iedereen slaat vet op dezelfde manier op. Bij sommige mensen kom het vlak onder de huid terecht, bij anderen dieper in het lichaam, rond de organen. Door eerder onderzoek vermoeden we dat het voor de gezondheid belangrijk is waar het vet wordt opgeslagen. Vetopslag onder de huid leidt tot minder gezondheidsproblemen. We gaan nu kijken waarin deze twee groepen van elkaar verschillen”, aldus prof. Frits Rosendaal, onderzoeksleider in het LUMC. Het onderzoek wordt gedaan op weefsel van deelnemers aan de NEO-studie, waaraan zevenduizend mensen met (licht) overgewicht uit de regio Leiden hebben meegedaan.

Energiefabriekjes harder laten werken
De onderzoekers gaan daarnaast proberen de vetverbranding te stimuleren. “We onderzoeken of we de energiefabriekjes in cellen, de mitochondriën, harder kunnen laten werken en of dat gunstige effecten heeft voor hart- en vaatziekten.” Dit deel van het onderzoek gebeurt vooral in Maastricht UMC.

Bruin vet
Ook bruin vet wordt in het onderzoeksproject bestudeerd, zowel bij muizen als bij mensen. In tegenstelling tot het witte vet wordt bruin vet gezien als gunstig. Actief bruin vet verhoogt het energieverbruik, maar de hoeveelheid actief bruin vet verschilt per persoon sterk. De onderzoekers gaan testen of dit bruine vet te activeren is, bijvoorbeeld door beweging of door een koele omgevingstemperatuur. Ze verwachten nieuwe aanknopingspunten te vinden om hart- en vaatziekten als gevolg van overgewicht te helpen verminderen.

Cardiovasculair Onderzoek Nederland
De Hartstichting investeert 5 miljoen euro in dit onderzoek, dat loopt van 2015 tot 2020. Het wordt geleid door prof. Frits Rosendaal (LUMC) en prof. Patrick Schrauwen (Maastricht UMC). Ook het AMC Amsterdam en de Wageningen Universiteit zijn bij het project betrokken. De subsidie is toegekend in het kader van CVON (Cardiovasculair Onderzoek Nederland), een krachtenbundeling tussen Hartstichting, NFU, KNAW en ZonMw.