Uitspraken Advies- en Geschillencommissie RGS online

adviesWelke uitspraak kunt u verwachten bij een geschil over opleidingszaken of bij een bezwaar tegen een besluit van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)? Met ingang van heden kunt u online de geanonimiseerde adviezen van de Adviescommissie, en uitspraken van de Geschillencommissie van de RGS raadplegen.

De RGS heeft twee onafhankelijke commissies ingesteld. De Geschillencommissie van de RGS doet uitspraken in geschillen tussen aios en opleiders en/of opleidingsinstellingen over de opleiding. De Adviescommissie behandelt de bezwaren tegen de besluiten van de RGS en adviseert de RGS hoe daarop te besluiten.

De uitspraken en adviezen van beide commissies zijn sinds kort op de website terug te lezen, vanaf twee weken nadat een uitspraak aan partijen is toegezonden, of nadat de RGS het besluit op een bezwaar nam (vanzelfsprekend in geanonimiseerde vorm).

Jacqueline de Planque, secretaris van beide commissies: “Tot nu toe werden de uitspraken en adviezen pas gepubliceerd in het Jaarverslag. Nu kan iedereen er veel sneller kennis van nemen. En dan denken we niet alleen aan artsen die een zaak willen beginnen, maar ook aan bijvoorbeeld opleiders die van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte willen blijven. Vooral als nieuwe regels worden ingevoerd is het prettig als je er zo snel mogelijk kennis van kunt nemen hoe deze worden geïnterpreteerd.”

Bedenk bij het lezen van de adviezen van de adviescommissie overigens wel, dat een advies niet meer is dan een advies – de RGS kán daar gemotiveerd van afwijken.

Bron: KNMG